Замын хөдөлгөөний ачаалал, түгжрэлийг бууруулах чиглэлээр ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлж, зохион байгуулах шаардлагатай гэж та үзэж байна вэ?

Ajax Loader