Нийслэлийн цэргийн бүртгэл 53 хувьтай байна

Б.Гэрэлмаа / Нийгэм

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу нийслэлийн цэргийн бүртгэлийн ажлыг энэ сарын 4-21-ний өдрүүдэд засаг захиргааны анхан шатны нэгж буюу хороодын байранд зохион байгуулж байна.

Нийслэлийн есөн дүүргийн Цэргийн штабын удирлагууд өнөөдөр цэргийн бүртгэлийн ажил эхний 10 хоногийн байдлаар хэрхэн явагдаж байгаа танилцуулав.

Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд цэргийн бүртгэлийн явц 53 хувьтай байна.

1.Баянгол дүүрэг 46.2 хувь

2.Баянзүрх дүүрэг 53.3 хувь

3.Сонгинохайрхан дүүрэг 51.2 хувь

4.Чингэлтэй дүүрэг 61.1 хувь

5.Сүхбаатар дүүрэг 56.3 хувь

6.Хан-Уул дүүрэг 60.1 хувь

7.Налайх дүүрэг 54.1 хувь

8.Багануур дүүрэг 64 хувь

9.Багахангай дүүрэг 66.1 хувь

Бүртгэлийг ажлын өдрүүдэд 09:00-19:00 цагийн хооронд, амралтын өдрүүдэд 10:00-18:00 цагийн хооронд засаг захиргааны анхан шатны нэгж буюу хороодын байранд зохион байгуулж байна.

Цэргийн бүртгэлд 65 нас хүртэл Бэлтгэл офицерууд, 18-50 нас хүртэл цэргийн үүрэгтэн, 50 нас хүртэл цэрэгт бүртгэлтэй мэргэжил бүхий эмэгтэйчүүд хамрагдах юм байна.

НЗДТГ-ын Цэргийн штабын Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, хяналт шинжилгээ хариуцсан офицер Т.Мөнхбаяр “Нийслэлийн хэмжээнд цэргийн бүртгэлийн ажил 53 хувийн явцтай байна. Энэ сарын 21-нийн өдөр хүртэл дахин долоо хоногийн хугацаа үлдэж байгаа тул иргэний үүргээ биелүүлж цэргийн бүртгэлдээ идэвхитэй хамрагдахыг нийслэлийн Цэргийн штабаас уриалж байна. Хэрэв цэргийн бүртгэлд бүртгүүлээгүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуульд зааснаар 100 нэгжээр торгох заалттай. Мөн байгууллага, ААН-үүд иргэнийг цэргийн бүртгэлдээ бүртгүүлэхэд саад учруулсан нь тогтоогдвол 1 сая төгрөгөөр торгох заалттай” хэмээлээ гэж нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээлэв.


Сэтгэгдэл

gmeslgixxc [167.114.92.51] 2020-05-02 20:04:25

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

twjlwibujw [167.114.92.51] 2020-05-02 20:04:23

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

ZAP [thishouldnotexistandhopefullyitwillnot] 2019-12-12 16:11:07

ZAP [\WEB-INF\web.xml] 2019-12-12 16:11:06

ZAP [/WEB-INF/web.xml] 2019-12-12 16:11:05

ZAP [WEB-INF\web.xml] 2019-12-12 16:11:04

ZAP [WEB-INF/web.xml] 2019-12-12 16:11:03

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../] 2019-12-12 16:11:02

ZAP [c:\] 2019-12-12 16:11:02

ZAP [/] 2019-12-12 16:11:01

ZAP [c:/] 2019-12-12 16:11:01

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd] 2019-12-12 16:11:00

ZAP [/etc/passwd] 2019-12-12 16:10:59

ZAP [..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini] 2019-12-12 16:10:58

ZAP [c:\Windows\system.ini] 2019-12-12 16:10:57

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini] 2019-12-12 16:10:57

ZAP [c:/Windows/system.ini] 2019-12-12 16:10:55

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:55

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:54

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:53

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:52

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:51

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:50

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:50

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:49

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:49

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:48

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:47

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:47

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:46

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:45

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:45

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:38

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:38

\WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:37

/WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:36

WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:35

WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:34

../../../../../../../../../../../../../../../../

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:33

c:\

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:32

/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:31

c:/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:31

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:30

/etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:29

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:28

c:\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:27

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:26

c:/Windows/system.ini

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:25

\WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:24

/WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:24

WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:24

WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:23

../../../../../../../../../../../../../../../../ [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:22

c:\ [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:21

/ [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:20

c:/ [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:19

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:19

/etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:18

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:18

c:\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:17

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:16

c:/Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 16:10:15

ZAP [thishouldnotexistandhopefullyitwillnot] 2019-12-12 16:10:09

ZAP [\WEB-INF\web.xml] 2019-12-12 16:10:08

ZAP [/WEB-INF/web.xml] 2019-12-12 16:10:07

ZAP [WEB-INF\web.xml] 2019-12-12 16:10:06

ZAP [WEB-INF/web.xml] 2019-12-12 16:10:04

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../] 2019-12-12 16:10:03

ZAP [c:\] 2019-12-12 16:10:03

ZAP [/] 2019-12-12 16:10:02

ZAP [c:/] 2019-12-12 16:10:02

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd] 2019-12-12 16:10:01

ZAP [/etc/passwd] 2019-12-12 16:10:00

ZAP [..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini] 2019-12-12 16:10:00

ZAP [c:\Windows\system.ini] 2019-12-12 16:09:59

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini] 2019-12-12 16:09:59

ZAP [c:/Windows/system.ini] 2019-12-12 16:09:58

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:51

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:50

\WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:50

/WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:49

WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:49

WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:48

../../../../../../../../../../../../../../../../

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:47

c:\

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:46

/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:45

c:/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:44

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:43

/etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:42

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:41

c:\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:41

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:41

c:/Windows/system.ini

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:40

\WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:39

/WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:39

WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:38

WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:37

../../../../../../../../../../../../../../../../ [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:37

c:\ [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:36

/ [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:36

c:/ [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:35

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:34

/etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:33

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:33

c:\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:33

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:32

c:/Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 16:09:31

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 10:15:07

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 10:15:07


109 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
109 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.