ҮАГ: Электрон тамхи болон керосинд онцгой албан татвар ногдуулахыг зөвлөв

Aдмин / Хууль

Үндэсний аудитын газар Монгол Улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн аудитын дүгнэлтээ хүргүүлсэн билээ. Аудитын 2022 оны төсвийн төсөлд хийсэн дүгнэлтээр:

-АМНАТ-ийн болон хувьцааны ногдол ашгийн орлогыг өөдрөг төсөвлөсөн нь “Хуримтлалтай хүүхэд” хөтөлбөрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр дутагдах эрсдэлтэй байна.

-Төсөвлөлтийн зарим шаардлага хангаагүй хөрөнгө оруулалтын 62 төсөл, арга хэмжээг нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдлоор дахин эрэмбэлж хуулийн шаардлагад нийцүүлэн зохицуулалт хийх шаардлагатай.

-Төсвийн төсөлд “улсын хэмжээнд” гэсэн ерөнхий нэршлээр 178.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 21 төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр тусгасан нь төсвийн ил тод байдлыг хангаагүй байна.

-Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрны засвар, тохижилтын 19 төсөл, арга хэмжээнд төсөвлөсөн нь, тухайн шатны төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжихгүй, хөрөнгө оруулалтын бус шинжтэй байна.

-Олон улсын байгууллагуудаас цар тахлын нөхцөл байдлыг харгалзан өгсөн зөвлөмжийн хүрээнд нийтийн эрүүл мэндэд чиглэсэн цогц арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийг төсөвт бодитой тооцож тусгаснаар нүүрсний экспортыг төлөвлөсөн хэмжээнд хүргэж, эдийн засгийн өсөлтийг хангах боломж байна


Сэтгэгдэл

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-20 01:43:33

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/2">Вечер с Владимиром Соловьевым</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 23:31:53

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/22">Главный герой</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 21:20:08

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 19:08:57

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/22">Главный герой</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 16:57:55

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 14:45:48

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/13">12 лет рабства</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 12:32:42

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/22">Главный герой</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 10:29:13

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/2">Вечер с Владимиром Соловьевым</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 08:18:16

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 06:07:06

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 03:51:38

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/11">Гравитация</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 01:40:47

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/13">12 лет рабства</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 23:28:13

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/7">Игра в имитацию</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 21:23:00

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/20">Скажене Весiлля 2</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 19:42:26

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 17:04:00

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/23">Во все тяжкиеё</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 14:47:18

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/14">Хранитель времени</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 12:35:39

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 10:21:06

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/9">Филомена</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 08:07:15

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/7">Игра в имитацию</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 05:55:17

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/16">Человек-паук Вдали от дома</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 03:44:35

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/9">Филомена</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 01:33:56

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/16">Человек-паук Вдали от дома</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 23:18:55

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/4">Безумный Макс</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 21:09:45

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/12">Гонка</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 18:59:07

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/22">Главный герой</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 16:47:45

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/16">Человек-паук Вдали от дома</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 14:35:15

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 12:26:58

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/2">Вечер с Владимиром Соловьевым</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 10:11:13

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/7">Игра в имитацию</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 08:01:31

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/22">Главный герой</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 05:47:49

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 03:36:00

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 01:21:16

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 23:09:09

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 21:01:58

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 18:51:07

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 16:41:09

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/23">Во все тяжкиеё</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 14:31:21

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 12:17:58

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/14">Хранитель времени</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 10:05:55

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 07:54:33

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/7">Игра в имитацию</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 05:43:20

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 03:30:25

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 01:18:31

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 23:08:13

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/4">Безумный Макс</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 20:59:49

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/23">Во все тяжкиеё</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 18:49:13

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 16:37:31

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 14:27:13

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 12:16:05

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/9">Филомена</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 04:54:15

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-14 22:44:28

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-14 20:34:15

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-14 18:22:37

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-14 08:28:15

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 22:35:02

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 20:29:09

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 18:26:08

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 16:07:55

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 13:54:49

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 11:36:11

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 09:42:20

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 05:24:10

https://bitbin.it/M6s1z3Ei/

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 01:50:26

https://bitbin.it/xUNGaaQL/

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 23:43:00

https://bitbin.it/xUNGaaQL/

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 19:13:02

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 12:27:51

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 10:15:21

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 08:24:58

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 04:06:13

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 21:30:10

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 19:23:05

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 14:57:22

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 10:33:15

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 06:10:01

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 04:00:24

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 01:54:16

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 14:43:58

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 12:32:11

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 08:09:43

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 03:57:14

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-08 21:51:31

Дивитися Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитися Бетмен</a> Бетмен онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-08 06:25:27

Дивитись фільм Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен 1989 дивитися онлайн</a> Бетмен дивитися онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-07 21:40:29

Дивитись онлайн Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен фільм</a> The Batman

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-07 12:54:11

Дивитись онлайн Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен фільм</a> Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-06 23:13:29

Фільм Бетмен дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен 2022</a> Бетмен дивитися онлайн

AbertDus [195.2.67.223] 2022-03-05 14:07:09

скільки може тривати війна в україні <a href="http://bitly.com/skilky-shche-bude-tryvaty-viyna-v-ukrayini">скільки може тривати війна в україні</a> коли закінчиться війна


88 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
88 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.