Харамсмаар үзүүлэлт: Монгол Улс авлигын индексээр 180 орноос 121-т орж ухралт хийсэн

Д.Тулга / Улстөр

Манай улсын авлигын индексийн сүүлийн зургаан жилийн тоон үзүүлэлтийг харуулая.

 • 2017 онд 36 оноо авч, 180 улсаас 103 дугаар байрт
 • 2018 онд 37 оноо авч, 180 улсаас 93 дугаар байрт
 • 2019 онд 35 оноо авч, 180 улсаас 106 дугаар байрт
 • 2020 онд 35 оноо авч, 180 улсаас 111 дүгээр байрт
 • 2021 онд 35 оноо авч, 180 улсаас 110 дугаар байрт
 • 2022 онд 33 оноо авч, 180 улсаас 116 дугаар байрт
 • 2023 онд 33 оноо авч 180 улсаас 121 дугаар байрт орсон байгаа.

Авлигатай тэмцэхийн тулд АТГ хэмээх томоохон эрх мэдэл, чиг үүрэг бүхий байгууллага байгуулагдсан. Гэхдээ төр засгийн сүлжээнд гинжин холбоо үүсгэсэн авлигын эсрэг бид дорвитой өөрчлөлт шинэчлэлт хийж чадахгүй байгаа нь бид 2024 онд авлигын индексээр ухралт хийсэн явдал юм.

Гэхдээ Авлигатай тэмцэнэ гэдэг асуудал нь зөвхөн мөрдөн байцаагч, шүүгч, прокруророос гадна өмгөөлөгчид, судлаачид авлигын асуудлаар дагнан мэргэшихгүй бол асуудал хүндрэлтэй болсон байна. Сүүлийн үед төрийн өндөр албан тушаалтан авлигын хэрэгт холбогдон шалгах гэхэд халдашгүй дархан байдал гэдэг нь өөрөө хүндрэл үүсгэж байж болзошгүй гэжээ.

Авлигын индекст Ази номхон далайн бүс нутгаас 31 орон хамрагддаг. Манай улсын оноо нь бүс нутгийн дунджаас доогуур байгаа. Бүс нутгийн хувьд нийт иргэдийн 68 хувь нь авлигын төсөөллийн индексийн 50 оноо буюу түүнээс доош түвшинд амьдарч байна.

Харамсмаар үзүүлэлт: Монгол Улс авлигын индексээр 180 орноос 121-т орж ухралт хийсэн

Манай улсын авлигын индексийн сүүлийн зургаан жилийн тоон үзүүлэлтийг харуулая.

 • 2017 онд 36 оноо авч, 180 улсаас 103 дугаар байрт
 • 2018 онд 37 оноо авч, 180 улсаас 93 дугаар байрт
 • 2019 онд 35 оноо авч, 180 улсаас 106 дугаар байрт
 • 2020 онд 35 оноо авч, 180 улсаас 111 дүгээр байрт
 • 2021 онд 35 оноо авч, 180 улсаас 110 дугаар байрт
 • 2022 онд 33 оноо авч, 180 улсаас 116 дугаар байрт
 • 2023 онд 33 оноо авч 180 улсаас 121 дугаар байрт орсон байгаа.

Авлигатай тэмцэхийн тулд АТГ хэмээх томоохон эрх мэдэл, чиг үүрэг бүхий байгууллага байгуулагдсан. Гэхдээ төр засгийн сүлжээнд гинжин холбоо үүсгэсэн авлигын эсрэг бид дорвитой өөрчлөлт шинэчлэлт хийж чадахгүй байгаа нь бид 2024 онд авлигын индексээр ухралт хийсэн явдал юм.

Гэхдээ Авлигатай тэмцэнэ гэдэг асуудал нь зөвхөн мөрдөн байцаагч, шүүгч, прокруророос гадна өмгөөлөгчид, судлаачид авлигын асуудлаар дагнан мэргэшихгүй бол асуудал хүндрэлтэй болсон байна. Сүүлийн үед төрийн өндөр албан тушаалтан авлигын хэрэгт холбогдон шалгах гэхэд халдашгүй дархан байдал гэдэг нь өөрөө хүндрэл үүсгэж байж болзошгүй гэжээ.

Авлигын индекст Ази номхон далайн бүс нутгаас 31 орон хамрагддаг. Манай улсын оноо нь бүс нутгийн дунджаас доогуур байгаа. Бүс нутгийн хувьд нийт иргэдийн 68 хувь нь авлигын төсөөллийн индексийн 50 оноо буюу түүнээс доош түвшинд амьдарч байна.

Харамсмаар үзүүлэлт: Монгол Улс авлигын индексээр 180 орноос 121-т орж ухралт хийсэн

Манай улсын авлигын индексийн сүүлийн зургаан жилийн тоон үзүүлэлтийг харуулая.

 • 2017 онд 36 оноо авч, 180 улсаас 103 дугаар байрт
 • 2018 онд 37 оноо авч, 180 улсаас 93 дугаар байрт
 • 2019 онд 35 оноо авч, 180 улсаас 106 дугаар байрт
 • 2020 онд 35 оноо авч, 180 улсаас 111 дүгээр байрт
 • 2021 онд 35 оноо авч, 180 улсаас 110 дугаар байрт
 • 2022 онд 33 оноо авч, 180 улсаас 116 дугаар байрт
 • 2023 онд 33 оноо авч 180 улсаас 121 дугаар байрт орсон байгаа.

Авлигатай тэмцэхийн тулд АТГ хэмээх томоохон эрх мэдэл, чиг үүрэг бүхий байгууллага байгуулагдсан. Гэхдээ төр засгийн сүлжээнд гинжин холбоо үүсгэсэн авлигын эсрэг бид дорвитой өөрчлөлт шинэчлэлт хийж чадахгүй байгаа нь бид 2024 онд авлигын индексээр ухралт хийсэн явдал юм.

Гэхдээ Авлигатай тэмцэнэ гэдэг асуудал нь зөвхөн мөрдөн байцаагч, шүүгч, прокруророос гадна өмгөөлөгчид, судлаачид авлигын асуудлаар дагнан мэргэшихгүй бол асуудал хүндрэлтэй болсон байна. Сүүлийн үед төрийн өндөр албан тушаалтан авлигын хэрэгт холбогдон шалгах гэхэд халдашгүй дархан байдал гэдэг нь өөрөө хүндрэл үүсгэж байж болзошгүй гэжээ.

Авлигын индекст Ази номхон далайн бүс нутгаас 31 орон хамрагддаг. Манай улсын оноо нь бүс нутгийн дунджаас доогуур байгаа. Бүс нутгийн хувьд нийт иргэдийн 68 хувь нь авлигын төсөөллийн индексийн 50 оноо буюу түүнээс доош түвшинд амьдарч байна.

Харамсмаар үзүүлэлт: Монгол Улс авлигын индексээр 180 орноос 121-т орж ухралт хийсэн

Манай улсын авлигын индексийн сүүлийн зургаан жилийн тоон үзүүлэлтийг харуулая.

 • 2017 онд 36 оноо авч, 180 улсаас 103 дугаар байрт
 • 2018 онд 37 оноо авч, 180 улсаас 93 дугаар байрт
 • 2019 онд 35 оноо авч, 180 улсаас 106 дугаар байрт
 • 2020 онд 35 оноо авч, 180 улсаас 111 дүгээр байрт
 • 2021 онд 35 оноо авч, 180 улсаас 110 дугаар байрт
 • 2022 онд 33 оноо авч, 180 улсаас 116 дугаар байрт
 • 2023 онд 33 оноо авч 180 улсаас 121 дугаар байрт орсон байгаа.

Авлигатай тэмцэхийн тулд АТГ хэмээх томоохон эрх мэдэл, чиг үүрэг бүхий байгууллага байгуулагдсан. Гэхдээ төр засгийн сүлжээнд гинжин холбоо үүсгэсэн авлигын эсрэг бид дорвитой өөрчлөлт шинэчлэлт хийж чадахгүй байгаа нь бид 2024 онд авлигын индексээр ухралт хийсэн явдал юм.

Гэхдээ Авлигатай тэмцэнэ гэдэг асуудал нь зөвхөн мөрдөн байцаагч, шүүгч, прокруророос гадна өмгөөлөгчид, судлаачид авлигын асуудлаар дагнан мэргэшихгүй бол асуудал хүндрэлтэй болсон байна. Сүүлийн үед төрийн өндөр албан тушаалтан авлигын хэрэгт холбогдон шалгах гэхэд халдашгүй дархан байдал гэдэг нь өөрөө хүндрэл үүсгэж байж болзошгүй гэжээ.

Авлигын индекст Ази номхон далайн бүс нутгаас 31 орон хамрагддаг. Манай улсын оноо нь бүс нутгийн дунджаас доогуур байгаа. Бүс нутгийн хувьд нийт иргэдийн 68 хувь нь авлигын төсөөллийн индексийн 50 оноо буюу түүнээс доош түвшинд амьдарч байна.


Сэтгэгдэл

ZAP [180.149.96.203] 2024-05-21 21:16:51

Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.

ZAP [180.149.96.203] 2024-05-21 21:16:51

Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.

ЗОЧИН [202.126.88.166] 2024-05-17 10:29:03

ХҮРЭЛСҮХ ГЭЖ БИЛЭГДЭЛ АМЬД УУ ЭСВЭЛ ЭБИЙГЭЭС АЙГААД АМЬ ТАВЬЖ БАЙНАУУ ЭЛБЭГДОРЖИЙН ХОНГИЛИЙН ШҮҮГЧ НАРЫГ ТОМИЛЖ ЧӨЛӨӨЛӨХ ЭРХ УГ НЬ ЭНЭ ХҮНД БАЙДАГ ЮМСАН НЭГ БОЛ ЭНЭ ХОНГИЛЫГ ӨВ ЗАЛГАМЖЛАН АВАХ ГЭЭДБАГАА ЮМ УУ ШҮҮХ, ШҮҮГЧ НАРЫГ ЦЭВЭРЛЭЖ БАЙЖ АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ ТЭМЦЭЛ ЭРЧИМЖИХ ГЭЭД БАЙДАГ ЭНЭ ХҮН ТАГ ШҮҮ

Иргэн [59.153.115.145] 2024-05-16 22:33:42

1999 онд 43, 2023 онд 121

Яандаа! Ёстой чааваас болж байнадоо, бид. [66.181.160.12] 2024-05-17 10:22:41

Очих ёстой байрандаа очичихоод байнадаа. Үүнээс цааш унавал ёстой шараа болно. Яана-а-а-а-а!

ЗОЧИН [202.9.46.8] 2024-05-16 18:58:02

АТГ ЧИНЬ УЛС ТӨРЧДИЙН ГАР ХӨЛ ХЭНД ДУРГҮЙ БАЙНА ТҮҮНИЙГ НАМНАДАГ БУУНЫ НОХОЙ БОЛЧИХСОН БОЛХООР БИД 180 ЦААШАА Л ЯРИХ БАЙХ

Ийм нийгмээс өөр юү хүссэн юмб? [66.181.160.12] 2024-05-16 15:19:36

Байх ёстой зүйл л болж байна. Шашингүй, ёс суртанхуунгүй, ядуувтар, аж үйлдвэржээгүй, хөрөнгөтөн болж байгаа нийгмээс өөр юү хүлээсэн юм бэ? Сул мөнгө байвал БҮГД Л түүнийг зүгээр л хусчих бодолтой байгаа. "Үгүй" гээч. Энэ бол аль нэг албан тушаалтантай холбоотой үзэгдэл биш, манай Монголын нийгмийн хөгжилтэй холбоотой.

зочин [66.181.186.251] 2024-05-16 14:54:13

Хавтгайрсан халамж, мөнгө тараадгаа эрх баригчид МАН болиосой. Энэ оны сонгууль угтаж ногдол ашиг 2 удаа тараасны дараа архины борлуулалт эрс өсөж, хэрэг зөрчил эрс нэмэгдэж, баар мэт нь 2-3 өдөр хүнээр хэт дүүрч нийтээр архидсан юм биш үү? Ажилгүйдэл ядуурал буурсан гэдэг статистик тоо ҮСХ гаргасныг үнэмшихэд тун хэцүү биш үү? Иргэд туйлын ядуу, ажилгүй, орлогогүй, өлсгөлөн, өвчтэй, архин далайд живчихсэн байгааг төр засаг гишүүд хардаггүй мэддэггүй юм байх даа? яана аа, иргэдэд ээлгүй, бүх төрлийн бохирдолтой, эрсдэлтэй аймаар нийгэмд Монголчууд бид ажилаасаар, амьдарсаар байна уу?

Zochin [176.189.88.83] 2024-05-16 14:44:31

Baruunii tarhi ugaasan foundation sondage hend heregtei yum.democratie gj gaihuulaad bga baruun europe d chini amisgalah agaar ch barag alga.amidraad 20d jil bolloo.

иргэн [59.153.112.240] 2024-05-16 11:35:44

Ийм болгочихоод - Дахиад Согуульд орно гээд баыгаам уу Авилагчидаа -- Хүрэлсүх - Оюун эрдэнэ -я Хариуцалгааа хүлээж буугаач !!!!!!!!!!! Худалаа юм амлаад улаарахаа болцогоо Одоо та нар Хууртахгүйшдээ!!!!!!!!!!! Дахиад одон хүн хуурамчаар нэм гарах уу юм чинь Цаг хугцаатай байдаг юм шүү.!!!!!!!!!!??????????₩₩₩₩₩₩₩₩€€€€€€€€


10 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
10 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.