ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Нийт 101898 мэдээ байна
post thumbnail

ЭМЯ: Шинээр Коронавирусийн 1303 тохиолдол бүртгэгдэж, 18 хүн нас барлаа

Коронавируст халдварын нөхцөл байдлын талаарх Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн мэдээллийг хүргэж байна. Сүүлийн 24 цагт 1303 хүнээс халдвар илэрлээ. Эдгээрийн 720 нь Улаанбаатарт, хөдөө орон нутагт 583 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн ковидын нэн хүнд хэлбэрээр 18 хүн нас барлаа. Ингэснээр нийт нас баралт 1501 болов. Сүүлийн 24 цагт...

post thumbnail

ЭМЯ: Шинээр Коронавирусийн 1131 тохиолдол бүртгэгдэж, 14 хүн нас барлаа

Коронавируст халдварын нөхцөл байдлын талаарх Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн мэдээллийг хүргэж байна. Сүүлийн 24 цагт хүнээс 1131 халдвар илэрлээ. Эдгээрийн 731 нь Улаанбаатарт, хөдөө орон нутагт 400 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн ковидын нэн хүнд хэлбэрээр 14 хүн нас барлаа. Ингэснээр нийт нас баралт 1483 болов. Сүүлийн 24 цагт...

post thumbnail

ЭМЯ: Шинээр Коронавирусийн 1897 тохиолдол бүртгэгдэж, 15 хүн нас барлаа

Коронавируст халдварын нөхцөл байдлын талаарх Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн мэдээллийг хүргэж байна. Сүүлийн 24 цагт 1897 хүнээс халдвар илэрлээ. Эдгээрийн 1121 нь Улаанбаатарт, хөдөө орон нутагт 776 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн ковидын нэн хүнд хэлбэрээр 15 хүн нас барлаа. Ингэснээр нийт нас баралт 1469 болов. Сүүлийн 24 цагт...

post thumbnail

ЭМЯ: Шинээр Коронавирусийн 2076 тохиолдол бүртгэгдэж, 16 хүн нас барлаа

Коронавируст халдварын нөхцөл байдлын талаарх Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн мэдээллийг хүргэж байна. Сүүлийн 24 цагт 2076 хүнээс халдвар илэрлээ. Эдгээрийн 1113 нь Улаанбаатарт, хөдөө орон нутагт 963 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн ковидын нэн хүнд хэлбэрээр 16 хүн нас барлаа. Ингэснээр нийт нас баралт 1440 болов. Сүүлийн 24 цагт...

post thumbnail

ЭМЯ: Шинээр Коронавирусийн 1920 тохиолдол бүртгэгдэж, 15 хүн нас барлаа

Коронавируст халдварын нөхцөл байдлын талаарх Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн мэдээллийг хүргэж байна. Сүүлийн 24 цагт 1920 хүнээс халдвар илэрлээ. Эдгээрийн 1053 нь Улаанбаатарт, хөдөө орон нутагт 867 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн ковидын нэн хүнд хэлбэрээр 15 хүн нас барлаа. Ингэснээр нийт нас баралт 1424 болов. Сүүлийн 24 цагт...

post thumbnail

ЭМЯ: Шинээр Коронавирусийн 1348 тохиолдол бүртгэгдэж,14 хүн нас барлаа

Коронавируст халдварын нөхцөл байдлын талаарх Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн мэдээллийг хүргэж байна. Сүүлийн 24 цагт 1348 хүнээс халдвар илэрлээ. Эдгээрийн 835 нь Улаанбаатарт, хөдөө орон нутагт 513 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн ковидын нэн хүнд хэлбэрээр 14 хүн нас барлаа. Ингэснээр нийт нас баралт 1377 болов. Сүүлийн 24 цагт...

post thumbnail

ЭМЯ: Шинээр Коронавирусийн 2068 тохиолдол бүртгэгдэж,17 хүн нас барлаа

Коронавируст халдварын нөхцөл байдлын талаарх Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн мэдээллийг хүргэж байна. Сүүлийн 24 цагт 2068 хүнээс халдвар илэрлээ. Эдгээрийн 1267 нь Улаанбаатарт, хөдөө орон нутагт 801 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн ковидын нэн хүнд хэлбэрээр 17 хүн нас барлаа. Ингэснээр нийт нас баралт 1363 болов. Сүүлийн 24 цагт 7722...

post thumbnail

ЭМЯ: Шинээр Коронавирусийн 1665 тохиолдол бүртгэгдэж,15 хүн нас барлаа

Коронавируст халдварын нөхцөл байдлын талаарх Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн мэдээллийг хүргэж байна. Сүүлийн 24 цагт 1665 хүнээс халдвар илэрлээ. Эдгээрийн 808 нь Улаанбаатарт, хөдөө орон нутагт 857тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн ковидын нэн хүнд хэлбэрээр 15 хүн нас барлаа. Ингэснээр нийт нас баралт 1346 болов. Сүүлийн 24 цагт 884...

post thumbnail

ЭМЯ: Шинээр Коронавирусийн 2410 тохиолдол бүртгэгдэж, 13 хүн нас барлаа

Коронавируст халдварын нөхцөл байдлын талаарх Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн мэдээллийг хүргэж байна. Сүүлийн 24 цагт 2410 хүнээс халдвар илэрлээ. Эдгээрийн 1368 нь Улаанбаатарт, хөдөө орон нутагт 1042 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн ковидын нэн хүнд хэлбэрээр 13 хүн нас барлаа. Ингэснээр нийт нас баралт 1331 болов. Сүүлийн 24 цагт...

post thumbnail

ЭМЯ: Шинээр Коронавирусийн 2409 тохиолдол бүртгэгдэж, 14 хүн нас барлаа

Коронавируст халдварын нөхцөл байдлын талаарх Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн мэдээллийг хүргэж байна. Сүүлийн 24 цагт 2409 хүнээс халдвар илэрлээ. Эдгээрийн 1316 нь Улаанбаатарт, хөдөө орон нутагт 1092 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн ковидын нэн хүнд хэлбэрээр 14 хүн нас барлаа. Ингэснээр нийт нас баралт 1303 болов. Сүүлийн 24 цагт...