Улсын дээд шүүхээс “Кью Эс Си” компанийн 192 тэрбум 572 сая төгрөгийг эргэн төлүүлэх шийдвэр гаргалаа

Aдмин / Хууль

“Кью Эс Си” ХХК нь “Уул уурхай, металлургийн цогцолбор байгуулах” төслийн хүрээнд Хандгайт өртөөнөөс Төмөртэйн уурхай хүртэл 33.4 км урт төмөр зам болон ачиж, буулгах терминал барих ажлыг санхүүжүүлэх зориулалтаар 2014 онд Монгол Улсын Хөгжлийн банктай зээлийн гэрээ байгуулж, 2015 оны арванхоёрдугаар сард гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөөр 71.3 сая ам.долларын зээлийг авсан.

Тус зээлийн гэрээгээр 2018 оны арван хоёрдугаар сард зээлээ төлж дуусгах заалттай байсан хэдий ч “Кью Эс Си” ХХК нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс төр, нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учруулсаар ирсэн. Иймд Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын газраас хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж зээлдэгч компаниас зээл, зээлийн үндсэн хүү, нэмэгдүүлсэн хүүгийн төлбөрт 200 гаруй тэрбум төгрөгийг гаргуулахаар нэхэмжлэл бичиж шүүхэд хандсан. Монгол Улсын Хөгжлийн банк гуравдагч этгээдээр оролцож, 3 шатны шүүхэд тухай бүр Хяналтын журмаар гомдол гарган ажилласан.

Улмаар Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын газрын нэхэмжлэлтэй, “Кью Эс Си” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг зохигчийн гаргасан гомдлоор 2022 оны нэгдүгээр сарын 14-ний өдөр буюу өчигдөр Улсын дээд шүүх хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

“Кью Эс Си” ХХК-аас үндсэн зээлийн үлдэгдэл, үндсэн хүүгийн үлдэгдэл, нэмэгдүүлсэн хүүгийн үлдэгдлийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж, нэхэмжлэл гаргасан үеийн ханшаар буюу нийт 192,572,187,590.244 /нэг зуун ерэн хоёр тэрбум таван зуун далан хоёр сая нэг зуун наян долоон мянга таванзуун ер/ төгрөгийг Хөгжлийн банканд олгуулахыг Улсын дээд шүүх шийдвэрлэлээ.

Монгол Улсын Хөгжлийн банк нь зээлийг зориулалт бусаар ашигласан, санаатайгаар зээл төлөхөөс зайлсхийсэн болон зах зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан эргэн төлөлтийг хийгээгүй, мөн гэрээний үүргээ биелүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдийн талаар авах шаардлагатай арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд банкны хэвийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж, улмаар төр, нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учруулж буй нэр бүхий байгууллагуудыг олон нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээлж, цаашид шүүхэд хандаж хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлүүлэн ажиллана гэж Сангийн яамнаас мэдээллээ.


Сэтгэгдэл

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-20 13:16:41

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-20 11:04:21

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-20 08:52:53

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/4">Безумный Макс</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-20 06:40:22

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/12">Гонка</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-20 04:28:39

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-20 02:16:50

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/20">Скажене Весiлля 2</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-20 00:05:01

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/16">Человек-паук Вдали от дома</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 21:53:18

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 19:41:06

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/9">Филомена</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 17:31:47

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/6">Охотник на лис</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 15:19:24

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/13">12 лет рабства</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 13:07:56

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 10:54:35

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 08:42:45

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 06:31:10

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/20">Скажене Весiлля 2</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 04:21:13

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-19 02:35:18

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 23:57:35

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/20">Скажене Весiлля 2</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 21:44:32

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 19:32:31

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 17:19:07

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 15:07:01

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/11">Гравитация</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 12:55:43

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 10:44:14

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/9">Филомена</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 08:32:34

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 06:18:32

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 04:08:38

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/9">Филомена</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-18 01:55:42

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/20">Скажене Весiлля 2</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 23:44:27

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/13">12 лет рабства</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 21:31:52

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/11">Гравитация</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 19:19:56

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 17:07:36

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 14:56:27

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 12:44:16

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/12">Гонка</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 10:31:24

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/18">Последний богатырь 2</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 08:18:58

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/22">Главный герой</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 06:07:10

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/18">Последний богатырь 2</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 03:57:00

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/7">Игра в имитацию</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-17 01:44:30

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/14">Хранитель времени</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 23:33:22

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 21:22:07

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/23">Во все тяжкиеё</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 19:09:14

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 16:57:15

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 14:44:53

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/14">Хранитель времени</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 12:33:16

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/7">Игра в имитацию</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 10:21:16

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 08:08:45

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 05:58:29

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/16">Человек-паук Вдали от дома</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 03:47:12

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/20">Скажене Весiлля 2</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-16 01:35:25

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/7">Игра в имитацию</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 23:20:55

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 21:11:59

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/7">Игра в имитацию</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 18:58:36

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/13">12 лет рабства</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 11:37:49

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 05:52:30

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 03:41:05

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-15 01:28:33

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-14 17:47:54

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-14 15:34:43

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-13 07:52:37

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-13 05:40:12

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-13 03:29:54

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-13 01:18:42

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 23:05:47

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 20:53:32

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 18:39:44

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 16:32:06

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 15:10:23

https://t.me/holostyaktntofficial2022

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 14:15:32

https://bitbin.it/M6s1z3Ei/

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 12:11:39

https://bitbin.it/M6s1z3Ei/

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 09:05:25

https://bitbin.it/xUNGaaQL/

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 06:53:27

https://bitbin.it/xUNGaaQL/

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-12 06:05:43

https://bitbin.it/xUNGaaQL/

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-11 11:08:42

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-11 02:22:54

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-11 00:09:12

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 19:45:43

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 15:21:08

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 13:09:51

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 10:57:45

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 08:47:44

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-10 07:50:38

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-09 15:08:56

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-09 12:57:25

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-09 10:47:36

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-09 08:45:49

Дивитись онлайн Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен онлайн</a> Дивитись фільм Бетмен

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-09 06:33:51

Бетмен 1989 дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен дивитися онлайн</a> Дивитися Бетмен

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-09 04:21:45

Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн</a> Дивитись онлайн Бетмен

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-09 02:10:45

Бетмен дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитись онлайн Бетмен</a> Дивитись фільм Бетмен

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 23:58:05

Дивитись онлайн Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен 2022</a> Фільм Бетмен дивитись онлайн

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 21:46:21

Бетмен 1989 дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен 2022</a> Дивитися Бетмен

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 19:35:03

Фільм Бетмен дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитися Бетмен</a> Бетмен фільм

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 17:22:10

Фільм Бетмен дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитись фільм Бетмен</a> Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 15:09:14

Бетмен 1989 дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен 2022</a> Бетмен 1989 дивитися онлайн

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 12:56:02

Фільм Бетмен дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен 2022</a> Бетмен онлайн

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 10:43:52

Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен дивитися онлайн</a> Дивитись онлайн Бетмен

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 08:32:40

Бетмен онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитися Бетмен</a> Бетмен дивитися онлайн

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 06:21:17

Бетмен 1989 дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен 2022</a> The Batman

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 04:09:40

Бетмен фільм <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитись фільм Бетмен</a> Бетмен онлайн

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-08 01:58:32

Бетмен 1989 дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен дивитися онлайн</a> Бетмен фільм

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-07 23:46:17

Дивитися Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен 1989 дивитися онлайн</a> Бетмен 1989 дивитися онлайн

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-07 21:33:48

Бетмен дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен 2022</a> Дивитись фільм Бетмен

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-07 19:21:48

Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен онлайн</a> Дивитись онлайн Бетмен

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-07 17:09:15

Бетмен фільм <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитись онлайн Бетмен</a> Дивитись фільм Бетмен

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-07 14:57:57

Бетмен 2022 <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитись фільм Бетмен</a> Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-07 12:46:26

The Batman <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен фільм</a> Дивитись онлайн Бетмен

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-07 10:34:20

Дивитись фільм Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">The Batman</a> Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

Abrttib [195.2.67.223] 2022-03-07 05:39:22

Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн</a> Бетмен 1989 дивитися онлайн

Aberttib [195.2.67.223] 2022-03-05 07:25:01

коли закінчиться війна в україні 2022 передбачення <a href="http://bitly.com/skilky-shche-bude-tryvaty-viyna-v-ukrayini">скільки ще буде тривати війна в україні</a> скільки буде тривати війна в україні 2022

Зочин [103.9.90.100] 2022-01-17 15:44:44

Прокурорын байгууллага нэхэмжилсэн байна. Өөр олон ийм нэхэмжлэл гаргаж төрийг хохиролгүй болгоорой.

IRGEN [66.181.187.17] 2022-01-16 10:54:31

DOLLARAAR OGSON BOL DOLLARAAR N NEXEMJLEECHEE................................................ NAAD XULGAICH NAR CHIN DAANCH TOLOXGUI ARGALCHINA L DAAAAAAAAAAAA

zochin [66.181.187.17] 2022-01-16 10:52:11

SAIXAN YMAA NEXEMJILJ BAIGAA MONGO N XUUTEIGEE NIILEED CH ANH OGSON MONGONOOSOO CH BAGA SHVV HANSHIIN ZORUUNEES 5SAY S HIIGEED L

Zochin [122.201.31.46] 2022-01-15 19:46:30

Энэ төмөр замын төсөл нь тухайн жилийнхээ шилдэг төсөл бүтээн байгуулалт шагналыг Монголын Блүүмбэрг авардаас авч байсныг санав.

Зочин [192.82.78.246] 2022-01-15 14:28:33

ХХБанк шд. Бүгд л мэдэж байна

Иргэн [43.228.130.169] 2022-01-15 14:06:02

Мөнгө өгч харагдаач,улс мөнгөө авч харагдаач

Зочин [150.129.143.147] 2022-01-15 12:33:30

Сайханбилэгийн засгийн газарч гэждээ нэртэй л болхоос Эба гийн удирдсан ажлуудын нэгээхэн нь төлөх нь үнэн л байгаадаа.

Зочин [66.181.177.101] 2022-01-15 12:13:31

Элбэгдорж гуайн хийсэн ажил төлбөрөө хурдан төлөх хэрэгтэй


117 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
117 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.