“COVID-19”-ийн вакцин гарах хүлээлт нь хувьцааны индекс өсөхөд нөлөөлж байна

Aдмин / Эдийн засаг

Зургийн дээр байрлах тайлбар: Дэлхий нийтэд “Covid-19” цар тахал дэгдсэнээр олон улсын хувьцааны индексүүд унасан бөгөөд улс орнуудын цар тахлын эсрэг авч буй арга хэмжээнүүд болон вакцин гарах хүлээлт нь индексүүд эргэн өсөхөд нөлөөлж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг “FMC-2020” арга хэмжээнээс .

image