Сансрын нислэгийн гуравдахь өдөр дараах туршилтууд үргэлжлэн хийгджээ

Aдмин / Технологи

ЗХУ, БНМАУ-ын сансрын хамтарсан нислэгээр Монгол хүн сансарт ниссэний 40 жилийн ой өнөө жил тохиож байна. 1981 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн 22.40 цагт ЗХУ-ын хошой баатар, БНМАУ-ын баатар, ЗХУ-ын сансрын нисэгч Владимир Александрович Жанибеков, БНМАУ, ЗХУ-ын баатар, БНМАУ-ын сансрын нисэгч Жүгдэрдэмидийн Гүррагчаа нарын бүрэлдэхүүнтэй хамтарсан баг “Союз-39” хөлгөөр сансар руу хөөрч, 3 дугаар сарын 30-нд 19.42 цагт эх дэлхийдээ амжилттай буусан түүхтэй. Хамтарсан нислэгийн үеэр эмнэлэг, биологи, физик технологи, зайнаас тандан судлах гэсэн үндсэн 3 чиглэлээр 25 нэр бүхий, 36 эрдэм шинжилгээний туршилт судалгаа хийж байсан нь Монгол Улсад сансар судлал хөгжих эхийг тавьжээ. Өнөөдөр манай улсад сансраас мэдээлэл авч, байгаль газар зүй, уул уурхай, ХАА, мэдээлэл, харилцаа холбоо зэрэг олон салбарт ашиглаж байна.

Энэхүү түүхэн үйл явдлыг эргэн дурсаж нислэгийн багийнхан сансарт ниссэн эхний /1981,03,23/ өдрөөс эх дэлхийдээ бууж ирэх /1981,03,30/ өдөр хүртлээ ямар туршилт судалгаа хийж байсан тэмдэглэлийг цувралаар бэлтгэн хүргэж байна.

-1981 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн тэмдэглэл-

Хамтарсан багийн дээрх туршилтууд ямар зорилготой, туршилтын ажил хэрхэн хийгдэж байсан талаар заримаас нь онцлов.

· Хүртэхүй /Восприятие: Сансрын нислэгийн нөхцөл нь хүлээн авагч болон мэдрэхүйн үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулж болзошгүй, үүний уршгаар сансрын нисгэгчийн өвөрмөц дадлагуудад ч сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Сэтгэл судлалын аргаар мэдрэхүйн үйл ажиллагааг тодорхойлох нь нислэгийн үед сансрын нисгэгчдийн биеийн байдал болон ажиллах чадварыг үнэлж дүгнэхэд чухал мэдээлэл болно.

Туршилтын зорилго нь хүртэхүйн мэдрэмж, эзлэхүүн, орон зайг болон геометрийн хуурмаг үзэгдэлд тогтвортой байх, жингүйдлийн нөхцөлд дасан зохицох явцад хүний харааны идэвхитэй ойлгоцыг үнэлэх явдал юм.

· Цаг хугацаа /Время/: Сансрын нисгэгч нарын цаг хугацааны мэдрэмжид сансрын нислэгийн хүчин зүйлсийн тухай ЗСБНХУ-БНАГУ-ын олон улсын нисэх багийн гишүүдийн “Время” туршилтын явцдаа олж авсан мэдээллийн дүн шинжилгээ нь нисэх багийн 2 гишүүний нислэгийн нөхцөлд заагдсан цагийн зайны үнэлэлтийн зөв байдал хоёулангийнх нь тухайд бодит цаг хугацаанаас хэтрүүлэх талруу өөрчлөгддөг болохыг харуулдаг. Тухайн үед сансрын нисгэгчдийн жингүйдлийн нөхцөл дэх мэдрэхүйн дундаж хурд багийн даргын хувьд бараг өөрчлөлтгүй байсан бол шинжлэн судлаачийн хувьд удаашрах хандлагатай байжээ. Олж авсан цөөн тооны мэдээлэл нь эцсийн дүнгэлт хийх боломжгүй байсан учраас цаашид баримтуудыг хуримтлуулах шаардлагатай болсон байдаг. Энэ зорилгоор Зөвлөлт-Монголын сансрын хамтарсан нислэгийн баг “Время” туршилт явуулсан. Туршилтын явцад мэдрэхүйн ердийн хурд, 10 секундын хоорондын зайг оновчтой сэргээн санах байдал, цаг хугацааны зайг ялгах босгыг тодорхойлох хурдны хэмжилт хийсэн байна. Туршилтын нислэгийн өмнө, явцад болон дараа нь нисэх багийн хоёр гишүүнийг оролцуулан явуулсан. Нислэгийн үеийн туршилтыг Олон улсын сансрын хамтарсан нислэгийн багийнхан станцад ажиллах 2 болон 5 дахь хоногт гүйцэтгэжээ. Судалгааг БНАГУ-ын мэргэжилтнүүдийн зохион бүтээсэн “Рула” багажийн тусламжтайгаар хийжээ.

·Асуулга /Опрос/:Энэхүү туршилт нь тусгай санал асуулгын тусламжтайгаар сансрын нисгэгчдийн сэтгэлзүйн үйл ажиллагааны тухай мэдээллийг авахад чиглэгдэнэ.

· Анкета: Энэ туршилтын зорилго нь нислэгийн үед дахин дасан зохицох болон үүдэвчний хямралын шинж тэмдгийг судлах, энэ нь нислэгийн өмнөх нөхцөлд үүдэвчний цочлуурын мэдрэмжтэй тодорхой холбоотой эсэхийг илрүүлэхийг оролдох явдал юм. Үүний тулд асуултын тусгай жагсаалт бэлдсэн бөгөөд сансрын нисгэгчид нислэгийн өмнө, нислэгийн үед болон дараа нь тэдгээр асуултад хариулсан байна. Дээрх асуултууд нь багийн гишүүдийг хөдөлгөөний өвчнөөс үүдэлтэй өөрт нь мэдрэгдэх байдал болон нислэгийн тодорхой нөхцөл, үйл ажиллагаанаас хамааралтайгаар уг өвчлөл үүсэх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэхэд тусалдаг байна.


Сэтгэгдэл

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-20 09:35:46

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-20 07:23:59

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/23">Во все тяжкиеё</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-20 05:12:07

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/9">Филомена</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-20 03:01:27

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-20 00:50:15

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/13">12 лет рабства</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 22:37:53

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/6">Охотник на лис</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 20:25:14

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 18:20:51

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 16:09:56

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 13:58:10

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 11:43:21

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/7">Игра в имитацию</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 09:32:06

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/13">12 лет рабства</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 07:20:14

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 05:14:11

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/14">Хранитель времени</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 03:33:26

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 00:54:33

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 22:38:19

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 20:26:54

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 18:11:46

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 15:58:42

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/7">Игра в имитацию</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 13:46:52

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 11:35:59

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/7">Игра в имитацию</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 09:25:08

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/22">Главный герой</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 07:10:13

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/9">Филомена</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 05:00:49

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/2">Вечер с Владимиром Соловьевым</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 02:50:09

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/12">Гонка</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 00:38:28

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/13">12 лет рабства</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 22:26:13

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/20">Скажене Весiлля 2</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 20:17:34

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/20">Скажене Весiлля 2</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 18:02:17

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 15:51:50

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 13:38:55

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/20">Скажене Весiлля 2</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 11:26:41

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 09:12:07

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/7">Игра в имитацию</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 06:59:57

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 04:52:31

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/16">Человек-паук Вдали от дома</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 02:41:20

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/13">12 лет рабства</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 00:31:13

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 22:21:26

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/6">Охотник на лис</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 20:07:57

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/11">Гравитация</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 17:55:42

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 15:44:34

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 13:33:27

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 11:20:36

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/2">Вечер с Владимиром Соловьевым</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 09:08:31

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/2">Вечер с Владимиром Соловьевым</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 06:58:21

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/23">Во все тяжкиеё</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 04:49:30

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/2">Вечер с Владимиром Соловьевым</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 02:38:46

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/13">12 лет рабства</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 00:26:38

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 22:16:52

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 20:04:42

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/6">Охотник на лис</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 12:42:53

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 06:36:54

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 04:26:34

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 02:14:38

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-14 18:33:59

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-14 16:20:08

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-13 06:27:14

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-13 04:21:31

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-13 02:15:48

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 23:59:38

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 21:45:54

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 19:27:53

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 17:31:42

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 13:14:13

https://bitbin.it/M6s1z3Ei/

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 09:44:00

https://bitbin.it/xUNGaaQL/

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 07:35:21

https://bitbin.it/xUNGaaQL/

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 05:13:23

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 22:34:39

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 16:19:32

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 07:33:19

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 22:48:13

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 18:24:09

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 16:11:01

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 14:01:01

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 11:50:32

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 09:43:59

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 02:58:42

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 22:34:52

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 20:23:09

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 16:00:27

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 10:02:18

Бетмен онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен онлайн</a> The Batman

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 07:50:18

The Batman <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Фільм Бетмен дивитись онлайн</a> Бетмен дивитися онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 05:37:55

Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен 2022</a> Дивитись фільм Бетмен

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 03:28:46

The Batman <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">The Batman</a> Дивитись фільм Бетмен

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 01:15:17

The Batman <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен онлайн</a> The Batman

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-08 23:03:40

Бетмен 1989 дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитись онлайн Бетмен</a> Дивитися Бетмен

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-08 20:52:55

Бетмен 2022 <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитись фільм Бетмен</a> Дивитись онлайн Бетмен

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-08 18:39:55

The Batman <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">The Batman</a> Бетмен 1989 дивитися онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-08 16:26:44

Бетмен фільм <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн</a> Дивитись онлайн Бетмен

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-08 14:11:39

Дивитись онлайн Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн</a> Фільм Бетмен дивитись онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-08 11:59:18

Бетмен фільм <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитись фільм Бетмен</a> Дивитися Бетмен

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-08 09:48:43

Фільм Бетмен дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">The Batman</a> Бетмен 1989 дивитися онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-08 07:37:13

Фільм Бетмен дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитись фільм Бетмен</a> Бетмен онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-08 05:26:33

Бетмен дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн</a> Бетмен дивитися онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-08 03:18:47

Бетмен дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитись онлайн Бетмен</a> Фільм Бетмен дивитись онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-08 01:04:47

Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Фільм Бетмен дивитись онлайн</a> The Batman

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-07 22:53:00

Дивитись фільм Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитись фільм Бетмен</a> Бетмен 1989 дивитися онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-07 20:39:58

Бетмен 1989 дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн</a> Бетмен онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-07 18:27:46

The Batman <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн</a> Бетмен онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-07 16:17:38

Бетмен 1989 дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен 2022</a> Бетмен 2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-07 14:05:47

Бетмен дивитися онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен дивитися онлайн</a> Дивитись онлайн Бетмен

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-07 11:56:44

Бетмен 2022 <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен онлайн</a> Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-07 06:59:14

Бетмен 2022 <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен 1989 дивитися онлайн</a> Фільм Бетмен (2022) дивитись онлайн

AbertDus [195.2.67.223] 2022-03-05 19:45:37

в той день коли закінчиться війна <a href="http://bitly.com/skilky-shche-bude-tryvaty-viyna-v-ukrayini">скільки буде тривати війна в україні</a> скільки триватиме війна в україні 2022

gmmocoqpse [60.20.224.118] 2021-07-28 16:08:45

Мэдээ.МН gmmocoqpse http://www.g3nc6ai60y3hc2zc8u98513s7ei8s5a7s.org/ <a href="http://www.g3nc6ai60y3hc2zc8u98513s7ei8s5a7s.org/">agmmocoqpse</a> [url=http://www.g3nc6ai60y3hc2zc8u98513s7ei8s5a7s.org/]ugmmocoqpse[/url]

lqkyezon [219.133.156.153] 2021-07-27 08:05:52

Мэдээ.МН [url=http://www.gj0u80tw13tne3m647u0os5885y2xxd8s.org/]ulqkyezon[/url] lqkyezon http://www.gj0u80tw13tne3m647u0os5885y2xxd8s.org/ <a href="http://www.gj0u80tw13tne3m647u0os5885y2xxd8s.org/">alqkyezon</a>

qegspbl [221.202.168.254] 2021-07-19 04:47:01

Мэдээ.МН <a href="http://www.gj0ys6i970cg9056un98mvfd416oj52qs.org/">aqegspbl</a> [url=http://www.gj0ys6i970cg9056un98mvfd416oj52qs.org/]uqegspbl[/url] qegspbl http://www.gj0ys6i970cg9056un98mvfd416oj52qs.org/

rldofbhiss [84.255.224.178] 2021-06-26 09:56:25

Мэдээ.МН <a href="http://www.g8b484m664yzdjx10g8a8cx71y596hrds.org/">arldofbhiss</a> rldofbhiss http://www.g8b484m664yzdjx10g8a8cx71y596hrds.org/ [url=http://www.g8b484m664yzdjx10g8a8cx71y596hrds.org/]urldofbhiss[/url]

rdyghzfqxr [183.82.56.121] 2021-06-22 21:50:08

Мэдээ.МН <a href="http://www.g50159t1csovgxulec0192jh8k50929os.org/">ardyghzfqxr</a> rdyghzfqxr http://www.g50159t1csovgxulec0192jh8k50929os.org/ [url=http://www.g50159t1csovgxulec0192jh8k50929os.org/]urdyghzfqxr[/url]

brcryylgcp [118.121.116.135] 2021-06-22 13:35:58

Мэдээ.МН [url=http://www.g939269dh504qjaw6cnlt2ju9h5kz110s.org/]ubrcryylgcp[/url] <a href="http://www.g939269dh504qjaw6cnlt2ju9h5kz110s.org/">abrcryylgcp</a> brcryylgcp http://www.g939269dh504qjaw6cnlt2ju9h5kz110s.org/

femjmbrng [221.202.168.254] 2021-06-20 13:28:23

Мэдээ.МН femjmbrng http://www.gr7sq76k7t8i18p11kt1k4bc79o98r3us.org/ [url=http://www.gr7sq76k7t8i18p11kt1k4bc79o98r3us.org/]ufemjmbrng[/url] <a href="http://www.gr7sq76k7t8i18p11kt1k4bc79o98r3us.org/">afemjmbrng</a>

zsjmrptj [223.150.179.217] 2021-06-19 21:33:45

Мэдээ.МН [url=http://www.g1o4z93j9ebmn5336epa3m079opy883xs.org/]uzsjmrptj[/url] <a href="http://www.g1o4z93j9ebmn5336epa3m079opy883xs.org/">azsjmrptj</a> zsjmrptj http://www.g1o4z93j9ebmn5336epa3m079opy883xs.org/

rchehmwfos [111.27.13.25] 2021-06-17 17:17:16

Мэдээ.МН rchehmwfos http://www.g8c3e5g5k15bn8b8go84p97x5i82qos7s.org/ <a href="http://www.g8c3e5g5k15bn8b8go84p97x5i82qos7s.org/">archehmwfos</a> [url=http://www.g8c3e5g5k15bn8b8go84p97x5i82qos7s.org/]urchehmwfos[/url]

gwwwjpttw [222.246.55.15] 2021-06-12 13:03:08

Мэдээ.МН <a href="http://www.gexz271o68kk6blkpl54e1v78009h7h3s.org/">agwwwjpttw</a> gwwwjpttw http://www.gexz271o68kk6blkpl54e1v78009h7h3s.org/ [url=http://www.gexz271o68kk6blkpl54e1v78009h7h3s.org/]ugwwwjpttw[/url]

xkoyjfxnnm [121.132.223.135] 2021-06-10 18:14:27

Мэдээ.МН [url=http://www.gy2p4934fqq576lixju61r28fz1b71j8s.org/]uxkoyjfxnnm[/url] <a href="http://www.gy2p4934fqq576lixju61r28fz1b71j8s.org/">axkoyjfxnnm</a> xkoyjfxnnm http://www.gy2p4934fqq576lixju61r28fz1b71j8s.org/

yrsdormqm [124.114.141.46] 2021-06-06 00:37:53

Мэдээ.МН [url=http://www.g9ix77lte0d08fe0lk50g50sa20z8e20s.org/]uyrsdormqm[/url] <a href="http://www.g9ix77lte0d08fe0lk50g50sa20z8e20s.org/">ayrsdormqm</a> yrsdormqm http://www.g9ix77lte0d08fe0lk50g50sa20z8e20s.org/

oeqbnmmk [36.100.218.130] 2021-06-01 10:41:39

Мэдээ.МН <a href="http://www.g84hdjv490l5bww3n785w4p501fl4j3ys.org/">aoeqbnmmk</a> oeqbnmmk http://www.g84hdjv490l5bww3n785w4p501fl4j3ys.org/ [url=http://www.g84hdjv490l5bww3n785w4p501fl4j3ys.org/]uoeqbnmmk[/url]

ljxjvyeoie [106.41.117.122] 2021-05-31 07:47:48

Мэдээ.МН <a href="http://www.gld2dv1969edf2b70953q16yfp97axb7s.org/">aljxjvyeoie</a> [url=http://www.gld2dv1969edf2b70953q16yfp97axb7s.org/]uljxjvyeoie[/url] ljxjvyeoie http://www.gld2dv1969edf2b70953q16yfp97axb7s.org/

ccvzmpmiwm [223.116.179.88] 2021-05-27 16:27:26

Мэдээ.МН <a href="http://www.g16t443gbz6l7gk92hfw2e64s072y6iws.org/">accvzmpmiwm</a> [url=http://www.g16t443gbz6l7gk92hfw2e64s072y6iws.org/]uccvzmpmiwm[/url] ccvzmpmiwm http://www.g16t443gbz6l7gk92hfw2e64s072y6iws.org/

vihjefmke [125.81.18.27] 2021-05-27 11:27:43

Мэдээ.МН [url=http://www.gbm00889g9g08n7s06ly4xbe24jv86pws.org/]uvihjefmke[/url] <a href="http://www.gbm00889g9g08n7s06ly4xbe24jv86pws.org/">avihjefmke</a> vihjefmke http://www.gbm00889g9g08n7s06ly4xbe24jv86pws.org/

ecwljosodk [223.116.179.88] 2021-05-26 13:05:44

Мэдээ.МН [url=http://www.gu611l41g6fjgt9908u4514nvsxzo4n7s.org/]uecwljosodk[/url] ecwljosodk http://www.gu611l41g6fjgt9908u4514nvsxzo4n7s.org/ <a href="http://www.gu611l41g6fjgt9908u4514nvsxzo4n7s.org/">aecwljosodk</a>

llxwdxrskl [111.194.219.181] 2021-05-25 00:41:35

Мэдээ.МН [url=http://www.g22l4esr5m9619p9a1c8n038mkdmq96zs.org/]ullxwdxrskl[/url] <a href="http://www.g22l4esr5m9619p9a1c8n038mkdmq96zs.org/">allxwdxrskl</a> llxwdxrskl http://www.g22l4esr5m9619p9a1c8n038mkdmq96zs.org/

qeobfcplt [123.182.165.102] 2021-05-22 13:43:39

Мэдээ.МН <a href="http://www.gg7qy8uk9y6i57w1e10lj6a81q951p2ns.org/">aqeobfcplt</a> qeobfcplt http://www.gg7qy8uk9y6i57w1e10lj6a81q951p2ns.org/ [url=http://www.gg7qy8uk9y6i57w1e10lj6a81q951p2ns.org/]uqeobfcplt[/url]

pwgsbfocj [14.185.222.23] 2021-05-11 19:27:30

Мэдээ.МН <a href="http://www.gc7j479wfo3la083m84fy036c5rl6f2ds.org/">apwgsbfocj</a> [url=http://www.gc7j479wfo3la083m84fy036c5rl6f2ds.org/]upwgsbfocj[/url] pwgsbfocj http://www.gc7j479wfo3la083m84fy036c5rl6f2ds.org/

vxtgjhyzgt [58.17.143.21] 2021-05-05 19:41:44

Мэдээ.МН [url=http://www.g981ccky04hp4rg7ka138e079px78q2ds.org/]uvxtgjhyzgt[/url] <a href="http://www.g981ccky04hp4rg7ka138e079px78q2ds.org/">avxtgjhyzgt</a> vxtgjhyzgt http://www.g981ccky04hp4rg7ka138e079px78q2ds.org/

ZAP [202.9.40.50] 2021-05-05 13:03:24

ZAP [202.9.40.50] 2021-05-05 13:03:24

cqkpvybi [111.4.127.142] 2021-05-03 17:54:44

Мэдээ.МН <a href="http://www.gntf2579fnq7ta5055yaj16b65fq1y47s.org/">acqkpvybi</a> [url=http://www.gntf2579fnq7ta5055yaj16b65fq1y47s.org/]ucqkpvybi[/url] cqkpvybi http://www.gntf2579fnq7ta5055yaj16b65fq1y47s.org/

dofvfiy [1.87.255.122] 2021-04-25 14:25:09

Мэдээ.МН [url=http://www.gv6g28txim355qa089t583p9um3e5zt7s.org/]udofvfiy[/url] <a href="http://www.gv6g28txim355qa089t583p9um3e5zt7s.org/">adofvfiy</a> dofvfiy http://www.gv6g28txim355qa089t583p9um3e5zt7s.org/

Abgcboort [178.159.37.28] 2021-03-26 08:04:42

https://thesiswritingtob.com/ - thesis statistics help thesis writing help <a href="http://thesiswritingtob.com/ ">thesis statement for research paper</a> thesis topics in education

Зочин [192.82.85.177] 2021-03-25 21:29:56

машины жолоочын хажууд суугаад явсантай л адил үйл явдалыг соц бол кап аас илүү гэж харуулах гж ЗХУ хэрэгжүүлсэн.соц орон бүрээс 1 .1 хүнийг зориуд нисгэсэн.жолооч нь нэг орос хажууд нь суугч нь соц орны нэг иргэн.

Зочин [202.179.25.62] 2021-03-25 18:08:33

Саснсрын туршилтад оролцсон эрдэмтдээ шагнах хэрэгтэй байнаа


133 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
133 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.