ҮСХ: Амьжиргааны доод түвшний хэмжээ 238.700 төгрөг байна

Aдмин / Эдийн засаг

Хүн амын амьжиргааны доод түвшний хэмжээг бүс нутгаар тогтоон мөрдөж байна. ҮСХ-ны мэдээллээр Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг бүс нутгаар авч үзвэл:

  • Баруун бүсэд 212.600 төгрөг байна. (Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд аймагт)
  • Хангай бүсэд 213.800 төгрөг, (Архангай, Баянхонгор, Булган, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Орхон аймагт)
  • төвийн бүсэд 207.400 төгрөг, (Говь-Сүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв, Дархан-Уул аймагт)
  • Зүүн бүсэд 210.300 төгрөг, (Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймагт)
  • нийслэл Улаанбаатар хотод 238.700 төгрөг тус бүр байна.

Хүн амын амьжиргааны доод түвшин гэж хэрэглээний доод хэмжээг мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлснийг хэлдэг байна. Хүн амын амьжиргааны доод түвшний хэмжээг жилд 1-ээс доошгүй удаа шинэчлэн тогтоож тодорхойлдог.


Сэтгэгдэл

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-20 02:51:05

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-20 00:39:05

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/14">Хранитель времени</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 22:26:58

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 20:14:51

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/14">Хранитель времени</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 18:02:54

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 15:51:21

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/9">Филомена</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 13:39:40

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/16">Человек-паук Вдали от дома</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 11:26:56

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/20">Скажене Весiлля 2</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 09:16:07

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/11">Гравитация</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 07:03:48

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 04:52:18

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/22">Главный герой</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 02:39:18

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-19 00:27:31

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/20">Скажене Весiлля 2</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 22:15:39

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 20:04:23

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 18:11:22

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/11">Гравитация</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 15:40:48

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 13:27:56

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/18">Последний богатырь 2</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 11:15:43

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/14">Хранитель времени</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 09:02:54

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/13">12 лет рабства</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 06:51:02

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 04:39:17

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 02:27:39

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-18 00:15:25

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/6">Охотник на лис</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 22:02:40

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 19:52:24

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/11">Гравитация</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 17:39:12

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/4">Безумный Макс</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 15:27:40

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/6">Охотник на лис</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 13:14:53

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 11:03:08

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/2">Вечер с Владимиром Соловьевым</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 08:51:01

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/11">Гравитация</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 06:39:04

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 04:27:11

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/18">Последний богатырь 2</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 02:14:36

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/9">Филомена</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-17 00:02:33

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/22">Главный герой</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 21:50:35

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/20">Скажене Весiлля 2</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 19:39:28

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 17:26:42

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/17">На пятьдесят оттенков темнее</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 15:15:25

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/10">Капитан Филлипс</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 13:02:57

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/15">Аквамен</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 10:50:59

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/6">Охотник на лис</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 08:38:58

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/23">Во все тяжкиеё</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 06:26:33

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/12">Гонка</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 04:15:00

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/4">Безумный Макс</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-16 02:02:52

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/23">Во все тяжкиеё</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 23:50:57

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 21:39:19

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/23">Во все тяжкиеё</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 19:28:01

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/9">Филомена</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 17:15:38

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/16">Человек-паук Вдали от дома</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 15:02:16

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/9">Филомена</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 12:52:07

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/12">Гонка</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 10:38:32

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/9">Филомена</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-15 03:17:12

<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/22">Главный герой</a>

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-14 21:38:49

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-14 19:26:53

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-14 17:14:08

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-14 09:33:35

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-14 07:20:37

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 23:36:53

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 21:24:50

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 19:13:16

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 17:01:11

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 14:49:53

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 12:36:35

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 10:24:26

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 08:13:40

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 06:48:17

https://t.me/holostyaktntofficial2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 06:00:16

https://bitbin.it/M6s1z3Ei/

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 03:51:07

https://bitbin.it/M6s1z3Ei/

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-12 00:53:27

https://bitbin.it/xUNGaaQL/

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 22:41:18

https://bitbin.it/xUNGaaQL/

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 21:50:18

https://bitbin.it/xUNGaaQL/

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 18:17:23

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 16:04:04

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 13:51:52

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 11:39:28

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 05:06:21

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 02:53:50

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-11 00:42:14

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 22:30:03

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 15:53:59

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-10 04:54:02

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 23:31:58

http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 22:17:01

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 15:41:15

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 09:04:57

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 06:53:00

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-09 02:15:39

http://bitly.com/legenda-destan-vse-serii

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-07 19:45:26

Дивитись онлайн Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен онлайн</a> Бетмен дивитися онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-07 06:33:19

Бетмен 2022 <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитися Бетмен</a> Бетмен 2022

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-07 04:21:21

Дивитися Бетмен <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">The Batman</a> Бетмен 1989 дивитися онлайн

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-07 02:08:37

Фільм Бетмен дивитись онлайн <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Дивитись онлайн Бетмен</a> Дивитись фільм Бетмен

AbrtDus [195.2.67.223] 2022-03-06 21:13:59

Бетмен фільм <a href="http://bitly.com/betmen-2022-film">Бетмен онлайн</a> The Batman

AbertDus [195.2.67.223] 2022-03-05 14:54:30

війна в україні 2022 пророцтва <a href="http://bitly.com/skilky-shche-bude-tryvaty-viyna-v-ukrayini">скільки триватиме війна</a> скільки буде тривати війна в україні 2022

зочин [202.21.117.10] 2021-07-21 03:26:32

яанаа? 10 кг мах авч чадахгүй шдээ. ард түмэн ядуурлын туйлд хүрч өлбөрч үхлээ шдээ. Дээгүүрээ тэрбумтангууд. ТҮЙ

Монгол ардын намын гавьяа шүү дээ . [64.119.18.9] 2021-07-20 13:24:29

Монголчууд бид газар нутгаараа дэлхийд 17 д багтдаг . Хөрсөн доороо 80 гаруй төрлийн баялагтай хэмжээлшгүй баян улс аа . Оюу толгой Таван толгой Дорнодын нефьт хармагтайн орд Цагаан суваргаа Олон овоот оо өөрснөө ашиглаад баялгаа шударга хувиарлахад иргэн бүрт сард 10000 $ доллар тараагаад сууж байх боломжтой юм аа . Зүгээр л хараад сууж байдаг нь үнэхээр л үхэр монгол юм даа . Баялаг чинь хэмжээтэй шүү . Байгаль орчин чинь сүйдэж эхэлсэн шүү .

Зочин [66.181.186.105] 2021-07-21 02:34:04

Үнэн


97 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
97 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.