МАН-ын УЗ: Хотын даргад С.Амарсайханыг дэмжлээ

Н.Анхбаяр / Улстөр

-НИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД ХОТЫН ДАРГАД НЭР ДЭВШИГЧИЙН
АСУУДЛААР ХУРАЛДАЖ БАЙНА-

Өнөөдөр НИТХ-аар хотын даргыг томилох асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнээс өмнө НИТХ-ын Тэргүүлэгчид хуралдаж,хотын даргад нэр дэвшигчийг тодруулан, МАН-ын Удирдах зөвлөл рүү нэрийг нь оруулах юм. Одоогоор НИТХ-ын тэргүүлэгчид болон МАН-ын Удирдах зөвлөлөөс хэдэн хүний нэр оруулах нь тодорхойгүй байна.

МАн-ын Удирдах зөвлөлөөс нэг хүний нэрийг хотын даргад дэвшүүлэх шийдвэр гаргасан тохиолдолд заалнаас нэр дэвшин өрсөлдөх боломжтой билээ. Хотын даргад Баянзүрх дүүргийн засаг дарга асан Б.Мөнхбаатар, НИТХ-ын дарга С.Амарсайхан нар нэр дэвшихээр яригдаж байгаа юм.

НИТХ-ын Тэргүүлэгчид Тусгаар тогтнолын ордонд хуралдаж байгаа бөгөөд үргэлжлүүлэн, Удирдах зөвлөл нь хуралдахаар хүлээгдэж байна.


Сэтгэгдэл

eborqlliho [185.12.45.115] 2021-03-12 20:31:02

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

vpvssllfyn [185.12.45.115] 2021-03-12 20:31:01

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

ZAP [thishouldnotexistandhopefullyitwillnot] 2019-12-12 15:33:05

ZAP [\WEB-INF\web.xml] 2019-12-12 15:33:03

ZAP [/WEB-INF/web.xml] 2019-12-12 15:33:01

ZAP [WEB-INF\web.xml] 2019-12-12 15:33:00

ZAP [WEB-INF/web.xml] 2019-12-12 15:33:00

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../] 2019-12-12 15:32:59

ZAP [c:\] 2019-12-12 15:32:52

ZAP [/] 2019-12-12 15:32:50

ZAP [c:/] 2019-12-12 15:32:47

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd] 2019-12-12 15:32:43

ZAP [/etc/passwd] 2019-12-12 15:32:42

ZAP [..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini] 2019-12-12 15:32:41

ZAP [c:\Windows\system.ini] 2019-12-12 15:32:40

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini] 2019-12-12 15:32:37

ZAP [c:/Windows/system.ini] 2019-12-12 15:32:33

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:31

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:30

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:26

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:25

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:24

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:23

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:22

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:20

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:18

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:17

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:14

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:13

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:12

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:11

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:32:10

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:47

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:43

\WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:40

/WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:39

WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:38

WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:37

../../../../../../../../../../../../../../../../

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:34

c:\

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:31

/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:26

c:/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:25

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:24

/etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:23

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:19

c:\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:16

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:14

c:/Windows/system.ini

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:12

\WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:12

/WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:11

WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:10

WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:10

../../../../../../../../../../../../../../../../ [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:09

c:\ [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:06

/ [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:04

c:/ [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:01

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-12 15:31:00

/etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-12 15:30:58

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 15:30:57

c:\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 15:30:56

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 15:30:52

c:/Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 15:30:51

ZAP [thishouldnotexistandhopefullyitwillnot] 2019-12-12 15:30:27

ZAP [\WEB-INF\web.xml] 2019-12-12 15:30:24

ZAP [/WEB-INF/web.xml] 2019-12-12 15:30:23

ZAP [WEB-INF\web.xml] 2019-12-12 15:30:22

ZAP [WEB-INF/web.xml] 2019-12-12 15:30:22

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../] 2019-12-12 15:30:20

ZAP [c:\] 2019-12-12 15:30:20

ZAP [/] 2019-12-12 15:30:19

ZAP [c:/] 2019-12-12 15:30:19

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd] 2019-12-12 15:30:18

ZAP [/etc/passwd] 2019-12-12 15:30:14

ZAP [..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini] 2019-12-12 15:30:12

ZAP [c:\Windows\system.ini] 2019-12-12 15:30:11

ZAP [../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini] 2019-12-12 15:30:10

ZAP [c:/Windows/system.ini] 2019-12-12 15:30:09

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:49

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:47

\WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:43

/WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:42

WEB-INF\web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:41

WEB-INF/web.xml

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:40

../../../../../../../../../../../../../../../../

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:36

c:\

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:35

/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:34

c:/

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:33

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:31

/etc/passwd

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:27

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:26

c:\Windows\system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:17

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:15

c:/Windows/system.ini

thishouldnotexistandhopefullyitwillnot [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:13

\WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:11

/WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:10

WEB-INF\web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:07

WEB-INF/web.xml [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:05

../../../../../../../../../../../../../../../../ [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:02

c:\ [202.131.228.66] 2019-12-12 15:29:01

/ [202.131.228.66] 2019-12-12 15:28:59

c:/ [202.131.228.66] 2019-12-12 15:28:57

../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-12 15:28:53

/etc/passwd [202.131.228.66] 2019-12-12 15:28:53

..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 15:28:51

c:\Windows\system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 15:28:50

../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 15:28:47

c:/Windows/system.ini [202.131.228.66] 2019-12-12 15:28:45

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 10:15:16

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 10:15:16


109 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
109 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.